Hoppa till innehåll
Media

GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2019 13.17 | Publicerad på svenska 13.3.2019 kl. 14.04
Nyhet

GPS-halsband och information om vargar stod på mötesagendan 26.2.2019 för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg. Enligt arbetsgruppen är det viktigt med GPS-halsband eftersom den information de ger kan användas vid forskning och bedömning av populationen. Informationen tjänar också invånarnas intressen särskilt i nya vargrevir och hjälper till exempel att förebygga skador på jakthundar.

Positioneringsinformationen om vargar med en GPS-trakcer visas i 5 x 5 km stora rutor på Riistahavainnot.fi  från augusti till utgången av februari. Syftet med informationen är att förebygga skador av varg på särskilt jakthundar under jaktsäsongen. Informationen hjälper också att skydda husdjur.

Naturresursinstitutet har märkt vargar med GPS-halsband sedan år 1998. Halsbanden är ett viktigt instrument för forskningen. De ger information som man använder till exempel för att följa upp populationen och utveckla uppföljningssystemet. Vidare får man information om hur vargar väljer sina revir, hur de rör sig och jagar. Informationen om vargens jaktbeteende kan också användas inom flerartsförvaltningen. Ytterligare kan halsbandsinformationen användas bland annat i undersökningar som gäller populationsekologi och skador på hundar.

Att märka vargar med GPS-halsband är resurskrävande och har stränga randvillkor. Utöver flera olika tillstånd krävs det lämpliga väder- och snöförhållanden och lokal acceptans. Arbetsgruppen underströk vikten av samarbete när man planerar och utför märkningen.

Naturresursinstitutets mål i år är att, om vädret gynnar och övriga randvillkor uppfylls, förse vargar med halsband i östra Finland och i Norra Österbotten På förslag av jord- och skogsbruksministeriet beviljade riksdagen  Naturresursinstitutet ett ytterligare anslag på 300 000 euro i budgeten 2019. Anslaget ska användas för att forska och följa upp vargar i västra Finland samt för att bland annat möjliggöra märkning av vargar i västra Finland. 

Viktigt med information om vargar

Gruppen diskuterade också varginformationen. Det positiva är att det finns många som är intresserade av vargar och vargnyheter. Sociala konflikter i samband med vargar utgör dock utmaningar. Tidvis har det spritts felaktig information och skvaller till exempel falska påståenden om flyttning av vargar.

Man ska även i fortsättningen satsa på arbetet med att förmedla mångsidig information om vargar på ett tydligt och begripligt sätt. Varginformationen är viktig med tanke på människans och vargens samexistens. För att uppnå målet behövs det information om till exempel vargens betydelse för naturen och om vikten av samarbete vid konflikter. 

Informationen ska också nå så många som möjligt, särskilt de lokala invånarna i vargreviren samt olika intressegrupper och organisationer. Planering och förankring av informationen i områden med eventuella vargrevir är också av vikt. Ytterligare ska fokus ligga på varginformationens interaktivitet och ömsesidighet.

I vargfrågor behövs också kommunikation ansikte mot ansikte. Man kan också ta vara på möjligheterna med nya kommunikationsmedel, såsom elektroniska kvällsträffar och frågestunder. Sociala medier innebär också en möjlighet: de når många olika målgrupper och skapar en plattform för vargdialog och delning av information. Utmaningen i sociala medier är dock att dialogen polariseras; det lämnas inte något rum för olika åsikter och språket blir olämpligt.

Mer information:

Märkning av vargar och tillstånd för märkningen, Naturresursinstitutet

Information om stora rovdjur och vargar på suurpedot.fi

Djur och växter Stora rovdjur