Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår: Kommersiella laxfiskare ska göra en förhandsanmälan om landning av fångst

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 14.36
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 25 januari 2018 en proposition till riksdagen om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt den nya lagen ska kommersiella laxfiskare i havsområdet göra en förhandsanmälan till myndigheter som övervakar fisket om tid och plats för fiskeresans slut.

I havsfisket efter lax infördes i fjol ett system med aktörsspecifika fiskekvoter och obligatoriska märkningar. En förhandsanmälan ger fiskeövervakare möjlighet att på plats kontrollera att fiskarna följer kravet på märkning. På detta sätt kontrolleras att fiskaren inte överskrider sin kvot.

Förhandsanmälan görs genom ett automatiserat system som är enkelt såväl för fiskaren som för förvaltningen. Fiskaren kan göra anmälan via dator eller en mobilapplikation. Att ta emot anmälan kräver inte myndighetsarbete. Antalet anmälningar per telefon förväntas bli litet.

- Genom propositionen genomför vi  lax- och havsöringsstrategin för att se till att fisket efter lax i Östersjön sker hållbart. Detta är också en av åtgärderna i Sipiläs regerings spetsprojekt Naturpolitik. Övervakningen av det kommersiella fisket efter lax effektiviseras väsentligt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Med propositionen genomförs också de ändringar som gjorts i Europeiska unionens rättsakter om den gemensamma fiskeripolitiken. I lagen föreslås också andra ändringar, till exempel övervakningsmyndighetens skyldighet att omgående informera en misstänkt aktör om en misstänkt överträdelse av bestämmelserna. På det här sättet får aktörerna snabbt information om överträdelserna, vilket hjälper att undvika liknande överträdelser i framtiden.  

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, enhetschef, tfn 0295 16 2458
Harri Kukka, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2377
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Fiskar Jari Leppä