Hoppa till innehåll
Media

Handeln med mjölkkvoter ska släppas fri i mellersta och norra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2009 11.34
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets delegation för mjölkkvoter föreslår enhälligt att handeln med mjölkkvoter också släpps fri i mellersta och norra Finland från den 1 oktober. Våren 2008 fattades ett motsvarande beslut om södra Finlands mjölkkvoter. Utvecklingen av försäljningspriserna och överföringen av kvoter ska följas upp noggrant.

Enligt förslaget ska hela kvothandeln inom handelsområdet 2 (stödregionerna C1 och C2) och handelsområdet 3 (stödregionerna C3, C4 och C2 norra) ske mellan producenterna. Handelsområdena ändras inte. Höstens administrativa handelsomgång är den sista. I fortsättningen ska administrationen alltså inte köpa eller sälja kvoter. De anbud på inköp och försäljning som har lämnats in innan tiden för handelsomgången löper ut behandlas på samma sätt som tidigare. Tiden för handelsomgången går ut 30.9.2009 då anbuden också måste vara inne.

I fortsättningen bestäms kvotpriset enligt efterfrågan och utbudet. De oanvända eller osålda kvoterna dras in till reserven utan ersättning. Dessa kvoter ges gratis vidare till producenter inom samma TE-centralområde enligt de gällande kriterierna.

Det har skett en klar avmattning på den administrativa kvotmarknaden i mellersta och norra Finland. Priserna inom handeln mellan producenterna har sjunkit med ca sex cent per liter som ligger rätt så nära dagens administrativa pris, dvs. fyra cent.

De gårdsspecifika mjölkkvoterna ligger också i framtiden till grund för det nordliga produktionsstödet för mjölk. Under kvotperioden 2009/2010 (sedan 1.4.2009) tillämpas i området för nordligt stöd systemet med utjämning av överskridningar och underskridningar av gårdsspecifika kvoter. En utjämning kommer i fråga om den mjölkkvantitet som produceras inom ramen för de gårdsspecifika kvoterna är mindre än gränsen för mängden mjölk som beviljas stöd.

För under april-december 2009 producerad mjölk betalas produktionsstöd enligt den gårdsspecifika kvoten. När det gäller den mängd mjölk som överskrider kvoten är stödet begränsat till 50 procent. Den slutgiltiga andel mjölk av den överskridna gårdsspecifika kvoten som ger rätt till stöd bestäms utifrån en utjämningsberäkning efter kvotperioden.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter ska ändras utgående från delegationens förslag. Förordningen ska sättas i kraft som fort som möjligt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Pekka Sandholm, tfn 09-160 54249, 040 733 6219
nationella stöd: konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657

Sirkka-Liisa Anttila