Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya medlemmar i Forststyrelsens styrelse

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
31.3.2020 13.40 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 12.24
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har fått nya företrädare i Forststyrelsens styrelse på grund av pensioneringar. Statsrådet beslutade om utnämningarna vid sammanträdet den 26 mars 2020.

I stället för miljöministeriets företrädare överdirektör Helena Säteri som gått i pension utsåg statsrådet direktören för  förvaltning och internationella ärenden Ismo Tiainen för styrelsens återstående mandattid. Mandattiden löper ut den 31 mars 2022. 
På grund av pensioneringen beviljade statsrådet också Forststyrelsens nuvarande vice ordförande, jord- och skogsbruksministeriets vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra befrielse från uppdraget som styrelsemedlem från och med den 1 september 2020. I hans ställe utnämnde statsrådet Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådet bestämde samtidigt att Sanna Paanukoski ska arbeta som vice ordförande från och med den 1 september 2020 fram till slutet av styrelsens mandattid.

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 0295 16 2447, [email protected]

Administration Skogar