Hoppa till innehåll
Media

Historiskt steg i skyddet av insjölax

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2018 10.45
Pressmeddelande
Foto: Luke, Jorma Piironen

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar arbetet med att återetablera den akut hotade insjölaxen i Kontiolahti i Norra Karelen. Regeringens spetsprojekt siktar till att bygga ett stort lekområde för insjölax och insjööring i Kuurna i Pielisjoki. Totalkostnaderna för att restaurera älvfåran uppgår till ca 2,4 miljoner euro. Av denna summa täcker staten två miljoner euro med spetsprojektfinansieringen. Detta för fiskerinäringen och elekonomin gemensamma projekt finansieras därtill av Kuurnan Voima Oy och flera andra företag och kommuner i området.

För att insjölax ska kunna föröka sig och ynglen utvecklas krävs det en forsliknande miljö med strömmande vatten. I samband med restaureringsprojektet byggs ett ca 5-7 hektar stort lek- och yngelproduktionsområde med fri passage för fiskar från insjöar. Laurinvirta Oy ska bygga ett småskaligt vattenkraftverk vid den nuvarande högvattendammen, vilket gör att insjölaxens lekområde har vattenföring året runt.

– Insjölax har klassats som akut hotad som redan i över 40 års tid har hållits vid liv genom odling och utplantering. I samband med regeringens spetsprojekt är det nu möjligt att återetablera beståndet i den miljö där de funnits naturligt. Ett ytterligare långsiktigt mål, förutom att skydda vandringsfiskar, är att öka Saimenområdets rekreations- och turistvärde, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Minister Leppä träffade i dag Saimen- och Pielisjokiområdets centrala aktörer i Kontiolahti och besökte vattenkraftverket i Kuurna samt Kuurnankoski som ska restaureras och som nu är kraftverkets högvattengren. Området byggs om till en grund och bred fors som tillförs lekgrus.  Arbetet med att restaurera högvattengrenen och bygga om den till en lek- och levnadsmiljö för insjölax inleds förmodligen i slutet av år 2018.

Projektet kräver ett tillstånd enligt vattenlagen och ytterligare finansiering på ca 200 000 euro. Utom staten ska projektet finansieras av UPM Energy Oy, Nestorisäätiö, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Joensuu stad, Kontiolahti kommun, Fingrid Oyj, Orivesi fiskeområde, Joensuu fiskelag och Pielisjoki fiskeområde. Norra Karelens landskapsförbund som också är en av finansiärerna svarar för att bereda spetsprojektet och samordna den privata finansieringen.

– Det breda samarbetet mellan kraftverksbolaget, kommunerna, de externa finansiärerna, fiskeaktörerna och övriga aktörer i projektet samt statens starka engagemang gör det möjligt för oss att gå in i en ny fas när det gäller att återetablera insjölaxen, säger Niilo Valkonen, projektchef vid Norra Karelens landskapsförbund.

Vattenkraftverken vid Pielisjoki och Koitajoki har blockerat fiskens vandringsväg upp till älvarna.   Insjölaxbestånden hålls vid liv genom kontinuerliga utplanteringar.

Med hjälp av de åtgärder som hör till spetsprojektet Naturpolitik vill regeringen förbättra tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Jord- och skogsbruksministeriet kanaliserar särskilt spetsprojektpengar till samfinansierade snabbstartsprojekt med ett kraftigt regionalt engagemang. Arbetet med att stärka vandringsfiskbestånd pågår bland annat i Ijo älv, Ule älv, Kemijoki, Lieksanjoki, Hiitolanjoki, Svartån och Kymmene älv.

Mer information:
Satu-Marja Tenhiälä minister Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 432 2215
Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2313
Niilo Valkonen, projektchef, Norra Karelens landskapsförbund, tfn 045 875 3735

Bilder på insjölax och Kuurna för medierna på Flickr: https://www.flickr.com/photos/mmmfi/albums 
Mer information om insjölax (på finska): https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalavarat/lohi/jarvilohi/