Hoppa till innehåll
Media

Husbolagens tidsfrist att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år 

jord- och skogsbruksministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2021 11.51
Pressmeddelande
Bild: Riku Nikkilä

Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. När bolagen överför aktieböckerna inom utsatt tid tar man inte ut någon avgift. Därutöver ska bestämmelserna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem preciseras. Republikens president godkände lagändringarna i dag den 15 januari 2021. Lagarna träder i kraft den 1 februari 2021.

Den elektroniska tjänsten för överföring av aktieböcker togs i bruk våren 2020. Via tjänsten har bostadsaktiebolag som grundats före 2019 kunnat överföra aktieböcker till Lantmäteriverket och ansluta sig till aktielägenhetsregistret. Avsikten har varit att de bostadsaktiebolag som har en disponent i huvudsak ska överföra sina aktieböcker via ett gränssnitt som byggs upp i disponentsystemen. Detta har dock dragit ut på tiden och att överföra aktieböcker via gränssnittet lyckas tidigast i januari-februari 2021.

Orsaken till den förlängda tidsfristen är att om bolagen följer de ursprungliga målen har de endast ett och ett halvt år på sig att göra överföringen.  Det är avgiftsfritt att överföra aktieböckerna inom utsatt tid, senare ska det tas ut en avgift.

Överföringen är ett viktigt steg i processen att sluta använda aktiebrev i pappersform. För att se till att överföringarna sker smidigt, är det bra att husbolagen förbereder sig på detta. Innan aktieböckerna överförs är det bra för husbolagen att kontrollera att informationen i handelsregistret om disponenten och ordföranden för husbolagets styrelse är aktuell. De får rätt att använda överföringstjänsten enligt informationen i handelsregistret.  De egna företagsrollerna kan kontrolleras på suomi.fi. Om det inte finns några roller ska uppgifterna uppdateras i handelsregistret.

För ömsesidiga fastighetsaktiebolag som grundats före 2019 är det frivilligt att överföra aktieböckerna och ansluta sig till aktielägenhetsregistret. Bestämmelsen om ömsesidiga fastighetsaktiebolag i införandelagen om ett bostadsdatasystem ska preciseras. Detta i syfte att det blir fullständigt klart att ikraftträdandet av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem inte påverkar sådana gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag som inte vill ansluta sig till aktielägenhetsregistret.

För att se till att verksamheten i nya ömsesidiga fastighetsaktiebolag löper störningsfritt är det nödvändigt att förtydliga lagen om bostadsaktiebolag så att valet av aktiebolagslag som tillämplig lag i stället för bestämmelserna om aktielägenhetsregister i lagen om bostadsaktiebolag begränsas.

Se även: Bostadsdatasystemets webbplats 

Ytterligare information:
Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2448, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn(at)om.fi (ömsesidiga fastighetsaktiebolag)

I Finland infördes 2019 ett elektroniskt bostadsdatasystem. I bostadsdatasystemet samlas uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar i fråga om aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en aktielägenhet har en elektronisk ägarteckning ersätter den aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån. Bostadsdatasystemet administreras av Lantmäteriverket.
 

Bostadsdatasystem Lantmäteri och geografisk information