Hoppa till innehåll
Media

Välfärd för samhället och avkastning för investerare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2019 13.33 | Publicerad på svenska 15.4.2019 kl. 13.34
Nyhet

Uppfyllelsen av FN:s mål för hållbar utveckling kräver större privata penningströmmar. Påverkansinvesteringar är en ny megatrend på finansmarknaden och med den eftersträvar investerarna utöver avkastning även önskade välfärds- eller miljöeffekter. I Finlands vägkarta för hållbar finansiering beskrivs åtgärder som uppmuntrar privata investerare att rikta sina medel till att uppnå målen för hållbar utveckling.

Det ökade intresset bland privata investerare för att lösa samhälleliga problem har varit 2010-talets mest betydande trend bland de internationella investerarsamfunden. Ansvarsfullhet har länge spelat en roll i kapitalinvesterarnas verksamhet men än så länge har det inte skapats någon klar praxis eller etablerade verksamhetssätt kring den. Man identifierar ändå de möjligheter som ansvarsfullhet medför.

Europeiska kommissionen har sedan 2018 genomfört handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt, vars syfte är att styra kapitalströmmar till hållbara investeringar. Med hjälp av planen strävar man efter att hantera finansieringsrisker som orsakas av klimatförändringen, sinande naturresurser och samhälleliga problem. Utgångspunkten för hållbar finansiering är att utöka transparensen och långsiktigheten när det gäller ekonomin och finansieringsverksamheten.

Med hjälp av handlingsplanen håller unionens finansbransch på att i rask takt göra tekniken för att hejda klimatförändringen till ett mer betydande investeringsobjekt.

– De allt mer knappa naturresurserna och hanteringen av klimatförändringen kräver enorma globala investeringar. Denna utveckling erbjuder finska företag stora nya affärsmöjligheter. Samtidigt är det ett spännande investeringsområde, där fokus ligger på både hantering av nya typer av risker och mätning av effekt, säger chefen för internationellt vattensamarbete Seppo Rekolainen.

Mätning av effekt är viktigare än tidigare när man lockar privata pengar till att lösa samhälleliga utmaningar. I synnerhet om staten är delaktig i riskfördelningen ska man kunna bevisa att investeringarna faktiskt ger mervärde och önskad effekt. Staten kan t.ex. med offentligt kapital på 50–100 miljoner euro uppmuntra till att det görs hållbara investeringar med privat kapital på 150–500 miljoner euro.

Finlands vägkarta för hållbar finansiering är ett konkret steg mot att skapa ett nationellt hållbart finansiellt ekosystem och att påskynda påverkansinvesteringar. Vid påverkansinvesteringar avsätter man målinriktat privat kapital till att lösa nationella eller globala hållbarhetsproblem. För att uppnå målen är det viktigt att säkerställa mätningen av åtgärdernas effekt.

– Den nationella vägkartan hjälper till att röja undan de identifierade flaskhalsarna och bygga upp ett finskt finansiellt ekosystem som kan locka en betydande mängd privat kapital. För att lyckas med detta krävs det att de centrala aktörerna, alltså de som erbjuder lösningar, investerare och de som mäter effekten, samarbetar målmedvetet och interaktivt, framhåller konsultativa tjänstemannen Timo Halonen.

Finland har förbundit sig till målet för en hållbarare ekonomi och ett hållbarare samhälle när det godkände klimatavtalet från Paris och FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. För att nå målen för hållbar utveckling krävs mångsidigt samarbete med olika länder och aktörer, ett aktivt utbyte av information och erfarenheter, utbyte av bästa praxis och en konsekvent politik. Den nationella vägkartan hjälper att skapa ett finskt finansiellt ekosystem som är en integrerad del av lösningarna i fråga om FN:s mål för hållbar utveckling.

Vägkarta

Webbinspelning från presentationen av vägkartan (på finska)

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 411, timo.halonen(at)mmm.fi

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, utrikesministeriet, tfn 295 351 720, max.vonbonsdorff(at)formin.fi

Mikko Halonen, Leading Consultant, Gaia Consulting Oy, tfn 0407002190, mikko.halonen(at)gaia.fi