Hoppa till innehåll
Media

I fortsättningen beviljas tillstånd till djurförsök av djurförsöksnämnd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2006 14.31
Pressmeddelande -

Arbetet med att revidera tillståndssystemet som gäller djurförsök pågår som bäst. Statsrådet beslutade i dag att den nya lagen om försöksdjursverksamhet föredras för republikens president för stadfästelse. I framtiden ska tillstånd till djurförsök beviljas av en djurförsöksnämnd.

Arbetet med att revidera tillståndssystemet som gäller djurförsök pågår som bäst. Statsrådet beslutade i dag att den nya lagen om försöksdjursverksamhet föredras för republikens president för stadfästelse. I framtiden ska tillstånd till djurförsök beviljas av en djurförsöksnämnd.

I den nya lagen finns också bestämmelser om förutsättningarna för det tillstånd som krävs för bedrivande av försöksdjursverksamhet samt om de centrala principerna för djurförsök, användning av försöksdjur och personalen på försöksdjursanläggningar. Den nya lagen träder i kraft 1.8.2006.

Från och med augusti 2006 ska ansökningarna om tillstånd till djurförsök centraliseras till en djurförsöksnämnd som tillsätts av statsrådet. Nämnden indelas i sektioner som består av nämndens medlemmar. En sektion kan bevilja tillstånd om den når enighet, i annat fall avgörs frågan av djurförsöksnämnden.

Statsrådet tillsätter djurförsöksnämnden på framställning av jord- och skogsbruksministeriet för fem år i sänder. Nämnden består av sakkunniga med kunskap inom forskning, skötsel av djur och åtgärder som utförs på djur, veterinärmedicin och djurskyddsarbete eller etik.

Djurförsöksnämnden verkar i anslutning till länsstyrelsen i Södra Finlands län. När ansökningarna om tillstånd till djurförsök behandlas centraliserat kan man bättre bidra till att det inte utförs onödiga djurförsök.

I Finland används årligen ca 160 000 ryggradsdjur för djurförsök (fiskar ingår inte i siffran). Om djurförsöksverksamheten har hittills föreskrivits i djurskyddslagen och förordningen om djurförsöksverksamhet. De kommissioner som beviljar tillstånden har tillsatts av anläggningar som bedriver försöksdjursverksamhet vilket innebär att kraven på öppenhet och insyn, opartiskhet och etisk pålitlighet inte har uppfyllts på bästa tänkbara sätt.Ytterligare information:

veterinärrådet Pirkko Skutnabb, tfn 09-160 533 86, 050 555 2836

veterinärinspektör Kai Pelkonen, tfn 09-160 528 96