Hoppa till innehåll
Media

I höst fälls ca 74 000 - 78 000 älgar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2005 6.34
Pressmeddelande -

I år är det i synnerhet områdena för de nordliga jaktvårdsdistrikten där behovet av att minska älgstammen är störst. Enligt den preliminära uppskattningen kommer ca 74 000 - 78 000 älgar att fällas i höst.

Jord- och skogsbruksministeriet, Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet diskuterade dagens älgstam 12.4.2005. I diskussionen be-handlades jaktresultatet och älgskadorna per jaktvårdsdistrikt hösten 2004. I höstas nedlades 68 357 älgar - år 2003 fälldes 84 466 älgar.

Därutöver diskuterades jaktvårdsdistriktens förhandlingar med intressentgrupperna och omfattningen av älgjakten i höst utgående från de behov som intressentgrupperna har framfört och som bedöms på basis av älgstammens storlek. Antalet tillstånd i de olika distrikten fastställs när förhandlingarna med intressentgrupperna som koordineras av jaktvårdsdistrikten är slutförda.

I dag varierar älgstammen i de olika delarna av landet. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsin-stitutet finns det 100 000 - 110 000 älgar efter jakten på hösten 2004. Vid samma tid i fjol uppskattade institutet att älgstammen bestod av ca 92 000 - 98 000 älgar.

Älgjägare skall lämna in ansökan om jaktlicens till jaktvårdsföreningarna senast den 30 april. Jaktvårdsföreningarna lämnar ansökningsdokumenten och utlåtandena till jaktvårdsdistrikten senast den 15 maj. Jaktvårdsdistrikten fattar beslut om ansökningarna senast den 10 augusti. Hur många älgar jägarna får fälla i höst beror på storleken på det lokala älgbeståndet.

Ytterligare uppgifter ger

överinspektör Sauli Härkönen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 52469/040 752 3302

forskare Vesa Ruusila, Vilt och fiskeriforskningsinstitutet, vilt- och fiskeriforskning-en i Joensuu, tfn 0205 751 402/040 840 6877

samt jaktvårdsdistrikten, kontaktuppgifterna finns att få på adressen: www.riista.fi