Hoppa till innehåll
Media

Inga ersättningar för hagelskador på jordgubbar och äpplen kan beviljas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2008 13.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har utrett möjligheterna att ersätta de skador som hagelskurar på sommaren och i början av hösten 2008 åsamkade trädgårdsodlingens färskproduktion, bland annat jordgubbs- och äppelproduktionen. Hagelskurar förekom på olika håll i Finland.

Utifrån utredningarna har man konstaterat att det inte i detta skede är möjligt att betala ersättning för skördeskador för enskilda nya växter. Ärendet har också behandlats i delegationen för skördeskador, som kom fram till samma ståndpunkt.

Ersättningar för skördeskador kan betalas för merparten av åkerväxterna samt för de trädgårdsväxter som omfattas av industrins kontraktsproduktion. Dessa är rödbeta, morot, blomkål, vitkål, kålrot, frilandsgurka och vinbär.

Däremot kan inga ersättningar för skördeskador på färskproduktion av trädgårdsprodukter på friland betalas med stöd av den gällande lagstiftningen. Det skulle ha varit förenat med juridiska problem att betala ersättningar för skördeskador på andra växter än de som omfattas av gällande författningar. Man hade varit tvungen att ändra lagstiftningen retroaktivt och att låta godkänna ändringarna i Europeiska kommissionen. Då hade inte odlarna blivit jämlikt behandlade, och det är inte möjligt att i efterhand tillförlitligt bedöma skördeskador.

Systemet med ersättningar för skördeskador kommer att reformeras under de närmaste åren, och i samband med detta granskas också vilka växter som ska omfattas av ersättningen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 773 6225

Sirkka-Liisa Anttila