Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om finansiering för innovationer in på andra fasen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2017 18.32
Nyhet

I mars ordnade jord- och skogsbruksministeriet en efterlysning av idéer till projekt som skapar landsbygdsinnovationer. Avsikten med finansieringen är att stödja landsbygdens innovationsgrupper 2014 - 2020. Inom utsatt tid, som gick ut den 27 april, togs emot 36 projektidéer av vilka nio idéer kom vidare till den egentliga ansökan.

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper valde den 2 juni 2017 följande idéer för fortsatt ansökan:

Satakunta yrkeshögskola
Nya mät- och vattenhanteringstekniker för hantering av risker i jordbrukets bruksvatten

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Värmefotografering vid skötsel av nötkreatur

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Kiertoasuomesta.fi - att skapa en marknadsplats för cirkulär ekonomi

Vasa universitet/SC-Research
Nya digitala lösningar för välbefinnande hos kor (Smart Cow)

Hämeen ammattikorkealoulu Oy
Digitala balar - effektivare kontroll av livscykeln för foderbalar

Macutec Matti Kumpulainen
Biokol - kolarnas land

Tuotekehitysyhtiö Sangen Oy
Humleproduktion i växthus med hydroponisk odlingsmetod

T:mi Essi Wallenius och Juustoportti Food Oy
Smarta lösningar för lösdriftsstallar

Uleåborgs universitet, universitetscentret i Kajana
Smarta mätningar vid utfodring av och hälsa hos boskap - SMART FODER

Den egentliga ansökningsomgången löper ut den 22 september 2017. Därefter väljer man ut de bästa finansieringsansökningarna.  

Idéer som beskriver konkreta problem som projektet kommer att lösa klarar sig bäst vid valet. Resultaten måste kunna delas ut på bred front. I innovationsgrupperna kopplas samman det praktiknära kunnandet och experternas kunskap. Vid valet poängteras jordbrukarnas delaktighet i genomförandet av projekten.

Landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP (det europeiska innovationspartnerskapet), är en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. I programmet ingår också andra finansieringsmöjligheter för innovationer och reformer inom såväl jordbruket som inom andra branscher.

Ytterligare information: Leena Anttila, urvalsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240
Lassi Hurskainen, sakkunnig, NTM-centralen i Tavastland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046

Forskning och utveckling Hanke tai avustus Landsbygd