Hoppa till innehåll
Media

Investeringsstöd för gårdarnas värmeanläggningar och uppfödning av pälsdjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2008 11.05
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning som innehåller bestämmelser om stöd för gårdarnas värmeanläggningar och uppfödning av pälsdjur år 2008. Ansökan om stöd inleds 7.8.2008 då förordningen träder i kraft. Ansökningstiden går ut den 19 september och stödbesluten fattas senast i slutet av oktober.

För investeringar inom uppfödning av pälsdjur beviljas stödet i form av bidrag och för gårdarnas värmeanläggningsinvesteringar i form av bidrag och räntestöd för räntestödslån. Även för vissa investeringar inom fjäderfäskötseln är det möjligt att få stöd.

Det är också möjligt att ansöka om stöd för att bygga nya pälsfarmer i stället för de farmer som nu ligger i grundvattenområden och måste flyttas, samt för större pälsdjursburar som uppfyller djurskyddslagens nya krav. Bidraget för byggnadsinvesteringar kan uppgå till högst 45 procent och bidraget för investeringar i större burar inom pälsdjursuppfödningen till högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna.

För värmeanläggningsinvesteringar kan man ansöka om stöd när det gäller en värmeanläggning som använder inhemsk energi för uppvärmning av såväl produktionsbyggnader som bostadshus. Merparten av energin ska dock användas för att uppvärma produktionsbyggnader. Värmeanläggningen måste utnyttja spillvärme, värme från vattendrag, luften, jorden eller solen, trä eller annat förnybart bränsle. Bidraget är begränsat till högst 15 procent och räntestödet till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn 09-160 533 45 eller 040 733 62 18