Hoppa till innehåll
Media

Jaana Husu-Kallio valdes för en fortsatt period i Efsas styrelse

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2016 14.30 | Publicerad på svenska 1.7.2016 kl. 13.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio har valts för en ny fyraårsperiod i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor fattade beslut om valet vid sitt möte den 16-17 juni 2016.

Husu-Kallios andra mandatperiod börjar den 1 juli 2016. Husu-Kallio har varit medlem i styrelsen sedan 2012. Hon har fungerat som styrelsens vice ordförande sedan 2014.

– Efsa är en synnerligen viktig EU-institution ur konsumentens synvinkel. Jag har haft äran att vara med och utveckla Efsa under flera år. Det känns verkligen fint att jag även på EU-nivå får fortsätta med det här arbetet som syftar till att garantera livsmedelssäkerheten, säger kanslichef  Husu-Kallio.

Efsas styrelse ansvarar för att Efsa arbetar effektivt. Styrelsen fastställer Efsas budget och arbetsprogram, övervakar att de genomförs och enas om interna bestämmelser och föreskrifter. Styrelsen utser även verkställande direktören för Efsa samt medlemmarna i den vetenskapliga kommittén och panelerna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn. 0400 291 910

Forskning och utveckling Mat och jordbruk