Hoppa till innehåll
Media

Jaana Husu-Kallio blir kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2011 10.14
Pressmeddelande -

Republikens president Tarja Halonen har på föredragning av statsrådet utnämnt generaldirektör, veterinärmedicine doktor Jaana Husu-Kallio till tjänsten som kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet för tiden 1.2.2012 - 31.1.2019. Mandatet för tjänstens nuvarande innehavare Jarmo Vaittinen, löper ut 31.1.2011.

Jaana Husu-Kallio har sedan 2006 arbetat som generaldirektör för Livsmedelssäkerhetsverket. Tidigare har hon arbetat bl.a. som vice generaldirektör på EU-kommissionens avdelning för hälsa och konsumentskydd samt som avdelningschef och biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
förvaltningsdirektör Eeva Pystynen, tfn 09 160 53327