Hoppa till innehåll
Media

Jakten på östersjövikare kräver inte längre jaktlicens – Jakt är tillåten endast i Bottenviken

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2021 13.18
Pressmeddelande

I fortsättningen behöver man inte längre ha tillstånd från Finlands viltcentral för att jaga östersjövikare, utan jakten ska ske under jaktsäsongen enligt en regional kvot. Genom kvotjakten minskar den administrativa bördan för jägarna och det blir lättare att avlägsna vikare som orsakar skada för fiske och jakt från Östersjön.

Ändringen i jaktförordningen trädde i kraft den 1 augusti och den 9 augusti trädde den regionala kvoten i kraft. Kvoten tillåter jakt på högst 375 östersjövikare i Bottenviken och Kvarken under jaktåret 2021–2022. Kvoten är till sin storlek likadan som under föregående jaktsäsong och jakttiden är 16.4–31.12. Det har fortfarande inte slagits fast någon kvot för Sydvästra Finland och Finska viken.

Jägarna är skyldiga att meddela Finlands viltcentral om de vikare som fångats inom ramen för den regionala kvoten. Om den fastslagna kvoten fylls innan jaktsäsongen är över ska Finlands viltcentral meddela att jakten är slut i förvaltningsområdet i fråga.
Gråsäl och östersjövikare orsakar stora skador för yrkesfiskare särskilt i Bottenviken.

– Syftet med ändringen är att minska de sociala konflikter som östersjövikaren orsakar och höja artens status från skadedjur till uppskattad viltart. EU-lagstiftningens förbud mot att handla med sälprodukter leder till att fångade sälar bara kan användas i jägarens egen ekonomi, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Under jaktsäsongen 2020–2021 fångades 273 östersjövikare enligt fångstrapporterna i tjänsten Oma riista. Under jaktsäsongen 2019–2020 fångades 305 östersjövikare. Fram till 2015 var jakt möjlig enbart med skadebaserad dispens. 2015 blev det tillåtet att jaga med jaktlicens och i höst sker en övergång till samma jaktarrangemang som gäller för gråsäl.

I den senaste hotbedömningen klassificerades östersjövikaren som en nära hotad art. Den är alltså inte längre utrotningshotad. Vikarräkningens resultat har varierat kraftigt åren 2013–2020. Vikarstammen beräknas från luften, alltså vikarna som ligger ovanpå isen räknas från luften. Enligt en svensk uppskattning kan den egentliga storleken på populationen i Bottenviken vara till och med 20 000 östersjövikare. I resultatet har det noterats att östersjövikarstammen växer med i genomsnitt fem procent per år och att det har räknats 16 000–17 000 vikare under två vårar. I uppskattningen beaktas också att en del av östersjövikarna under beräkningsperioden inte fanns på isen.

Mer information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Vilt