Hoppa till innehåll
Media

Jaktvårdsavgiften föreslås bli höjd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2022 17.12 | Publicerad på svenska 25.8.2022 kl. 9.44
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ändras så att jaktvårdsavgiften höjs från 39 euro till 43 euro och jaktvårdsavgiften för personer under 18 år från 20 euro till 22 euro. Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om propositionen senast den 31 augusti 2022.

Syftet är att använda medel som flyter in till följd av höjda jaktvårdsavgifter till att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledning och professionalisering och till att trygga Finlands viltcentrals verksamhetsförutsättningar. Medel ska också styras till internationellt påverkansarbete, som det hittills inte har funnits tillräckliga resurser för. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt jaktlagen ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av en person som vid jakt är hundförare, som vid jakt på hjortdjur är drevkarl eller som på motsvarande sätt bara biträder vid jakten.

Begäran om utlåtande finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055, teemu.nikula(at)gov.fi