Hoppa till innehåll
Media

Jari Varjo blir direktör för Finlands viltcentral

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.45
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde i dag agronomie- och forstdoktor Jari Varjo till direktör för Finlands viltcentral från och med den 1 februari 2016. Direktörsposten söktes av 33 personer. Den nuvarande direktören Reijo Orava avgår med pension i januari.

Jari Varjo arbetar som direktör för forskning och kundrelationer på Naturresursinstitutet och hör till institutets ledningsgrupp. Tidigare har Varjo arbetat bl.a. som regiondirektör för Skogsforskningsinstitutets regionenhet i Södra Finland, som direktör för Vanda verksamhetsenhet och forskningscentral samt som direktör för Skogsforskningsinstitutets internationella verksamhet. Han har också arbetat för Europeiska unionen och FN.

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stödjer jaktvårdsföreningarnas verksamhet, svarar för verkställigheten av viltpolitiken och fullgör för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral är ett självständigt offentligrättsligt verk som inledde verksamheten den 1 mars 2011.  Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten fusionerades till viltcentralen.

Direktören ska leda och utveckla viltcentralens operativa verksamhet, svara för verksamhetsresultatet, bereda ärenden som styrelsen behandlar och svara för att besluten verkställs.

Ytterligare information:
Juha Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 16 2009
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391

Valtioneuvoston päätös Vilt