Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen på Team Finland-besök till Vietnam

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2022 14.48
Pressmeddelande
Kuva: Adobe Stock

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen åker tillsammans med representanter för fjorton företag på en exportfrämjande Team Finland-resa till Vietnam den 9–12 oktober. Delegationens medlemmar representerar företag inom livsmedelsindustrin, vattenexpertis och skogsindustrin samt andra aktörer.

Vid de högnivåmöten som ordnas under resan kommer man att sprida medvetenhet om de finländska livsmedlens kvalitet och knyta nya affärskontakter genom att presentera den finländska högklassiga kompetensen också inom vattensektorn och skogsindustrin.

-    Besöket innebär en unik möjlighet att presentera finländsk spetskompetens för den vietnamesiska marknaden, som omfattar nästan 100 miljoner konsumenter, säger minister Antti Kurvinen.

Minister Kurvinen kommer tillsammans med representanterna för de finländska företagen att träffa vietnamesiska ministrar och andra representanter för statliga institutioner. I Hanoi ska ministern inviga en verkstad inom vattensektorn och i Ho Chi Minh-staden ett skogsforum mellan Finland och Vietnam. Vid båda finns det möjlighet att etablera kontakter med vietnamesiska aktörer.

Den vietnamesiska marknaden har visat tecken på återhämtning sedan den senare delen av 2021. Under 2023 väntas ekonomin återhämta sig till samma nivå som före covid-19-pandemin. 
Det frihandelsavtal mellan EU och Vietnam som undertecknades 2019 ger nya möjligheter till marknadstillträde och verksamhet även för finländska företag.

Finland har goda utgångspunkter och möjligheter att öka handeln med Vietnam. I Vietnam råder det generellt en positiv bild av Finland och en medvetenhet om den höga kvaliteten på finländska produkter och finländskt kunnande. Inom vattensektorn har det pågått samarbete sedan 1980-talet. Målet med den aktuella resan är att visa hur viktigt handelssamarbetet är och att genom prestigetjänster ge finländska företag möjlighet att etablera affärskontakter i landet.

Mer information:

Topi Heinänen, ministerns specialmedarbetare , tfn. +358 295 162 143
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, tfn. +358 295 162 034
Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn. +358 295 162 423