Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar styrningen av genomförandet av lagen om fiske

Utgivningsdatum 18.9.2020 11.14 | Publicerad på svenska 22.9.2020 kl. 16.34
Pressmeddelande
Mies kalastamassa.

Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar styrningen av genomförandet av lagen om fiske genom att utse en bred uppföljningsgrupp som består av olika intressegrupper. Arbetsgruppens mandattid är 16.09.2020 – 31.12.2023.

Uppföljningsgruppen har som mål att säkerställa ett smidigt genomförande av lagen om fiske samt att se till att lagen är fungerande när det gäller att styra fisket och förvaltningen av fiskbestånden. Ett ytterligare mål är att effektivisera transparensen och samarbetet mellan intressegrupperna vid genomförandet av lagen om fiske.


Uppföljningsgruppen ska följa, bidra till och utveckla genomförandet av lagen samt bedöma hur lagen fungerar. Gruppen lägger fram förslag till utveckling av lagen samt utreder och lyfter fram de regionala aspekterna, konsekvenserna och lösningarna. Till uppgifterna hör också att följa hur Omakala-projektet framskrider och att behandla de lagstiftningsändringar som projektet kräver. Uppföljningsgruppen tar hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sitt arbete.

Ytterligare information:


Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 040 772 1262, eija.kirjavainen@mmm.fi

Beslutet om tillsättande (på finska)

Fiskar