Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde deltar i Okra

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2023 14.18 | Publicerad på svenska 15.6.2023 kl. 8.58
Pressmeddelande

På lantbruksutställningen Okra den 5-8 juli medverkar jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med ett brett urval av aktuella frågor och diskussionsämnen som berör reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Den gemensamma avdelningen bjuder på följande teman: applikationen Vipumobilen, e-tjänsten Hyrrä, ägoreglering, hundregistret, livsmedelsmarknaden, återvinning av näringsämnen, djurvälfärd, fiskeri och utsädeskontroll. Den nya jord- och skogsbruksministern kommer sannolikt att besöka evenemanget. 

Under mässan är jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket framme med frågor som är aktuella i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Sakkunniga från Livsmedelsverket visar hur man använder Vipumobilen, presenterar det senaste i e-tjänsten Hyrrä och ger information om jordbruksrådgivningen. På scenen Luonnonvarat hålls dagligen en paneldiskussion om den nya perioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.  

Livsmedelsverket presenterar dessutom hundregistret och ger information om certifierat utsäde och främmande arter. Projektet för främjande av jordbruksnaturens biologiska mångfald (LUMO-projektet) presenterar åtgärder för att skydda och öka den biologiska mångfalden inom jordbruket. Livsmedelsverket ger även information om Närmatsdagen. 

Montern Ravinteet kiertoon handlar om återvinning av näringsämnen och är gemensam för jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna för Södra Österbotten och Egentliga Finland. Där får du information om finansieringsmöjligheter för återvinning av näringsämnen och får bekanta dig med olika återvinningsgödselfabrikat och hur de påverkar jordmånen. Bland annat presenteras Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och stödet Ravinnekiertotuki. 

Lantmäteriverkets tema är ägoreglering. Finlands åkrar presenteras med hjälp av olika tematiska kartor och det förs diskussion om vad som är en tillräcklig storlek på åkerskiften. Diskussionen förs dagligen av en jordbrukapanel på scenen Luonnonvarat. Fördelarna med ägoreglering kommer också att vara framme dagligen på programscenen. 

Att äga vattenområden är en fråga som berör över en miljon finländare. De som äger vattenområden har en nyckelroll i vattendragens framtid.  Sakkunniga från Centralförbundet för Fiskerihushållning rf är på plats och ger information om att äga vattenområden och om fiske. 

Vid djurskyddsombudsmannens och Djurens välfärdscentrals gemensamma monter presenteras en av de viktigaste förändringarna i den nya lagen om djurvälfärd, nämligen djurs beteendemässiga behov.  

Vid livsmedelsmarknadsombudsmannens monter kan du diskutera med ombudsmannen och ställa frågor om ombudsmannens verksamhet, till exempel om ombudsmannens arbete för god affärssed i livsmedelskedjan eller om vad som kan göras för att förbättra livsmedelsmarknaden. 
Sakkunniga berättar också om bland annat betalningstider, returneringar och andra aktuella frågor på livsmedelsmarknaden.  

Okra ordnas den 5–8 juli 2023 i Oripää. Den gemensamma avdelningen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde finns i inomhushall F (avdelningarna 16–19 och 64–65). Förvaltningsområdets viktigaste diskussioner om aktuella teman kan också följas på ministeriets sociala medier. Programmet för scenen Luonnonvarat hittar du på adressen ruokavirasto.fi/okra
 
Mer information:     
Jord- och skogsbruksministeriet 
Hannakaisa Markkanen,  
Kommunikationsexpert, CAP, tfn  0295 162 068 
hannakaisa.markkanen@gov.fi

Livsmedelsverket 
Jari Eloranta 
kommunikationsdirektör 
tfn 040 714 5810 
jari.eloranta@ruokavirasto.fi