Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets historiska överblick har publicerats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2010 5.10
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets historiska överblick "Katovuosista biotalouteen, 1860 - 2010" har publicerats. Verket som har författats av konsultativa tjänstemannen Antero Tuominen, ger en översikt över ministeriets historia. Samtidigt firar man ministeriets 150-årsjubileum.

Jord- och skogsbruksministeriets historia började i och med expeditionen för lantbruk och allmänna arbeten. Senaten inrättade expeditionen 17.9.1860. De sista svåra nödåren som inföll samma decennium gav fart åt arbetet med att bygga upp jordbruksförvaltningen. Utöver jordbruk handlar historiken också om utveckling av andra sektorer inom ministeriets förvaltningsområde. Den belyser olika skeden i såväl skogsbrukets, fisk- och jaktvårdens, lantmäteriets, livsmedelstillsynens som vattenhushållningens historiska utveckling.

Historiken ger en bra bild av förvaltningsområdets skiftesrika utveckling från 1980-talet till i dag. Mycket har hänt under åren, men ministeriets grundläggande mål, dvs. att trygga livsmedelsförsörjningen i en föränderlig värld, har inte ändrats. Detta mål kommer att känneteckna ministeriets arbete även i framtiden. Ministeriet står i synnerhet på grund av klimatförändringen inför nya utmaningar.

Du kan beställa historiken (8 euro) via e-post till tiedotus@mmm.fi.

Mer information:
kommunikationsdirektör Pekka Väisänen, tfn 09 160 52299
konsultativa tjänstemannen Antero Tuominen, tfn 09 160 52653