Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets utredning om regionalisering blir mer omfattande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2005 9.51
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja har gett utredningsmannen Hannu Pelttari ett ytterligare uppdrag. Regionaliseringsfrågan skall också betraktas ur produktivitetsperspektiv och i utredningen skall ingå ett förslag om placeringen av ekonomi- och personalförvaltningens servicecentral. Fristen löper ut 31.8.2005.

I december beslöt ministeriet inrätta ett genomförandeorgan för jordbruks- och landsbygdsförvaltningen som består av vissa funktioner vid verkställande linjen på ministeriets jordbruksavdelning och ministeriets informationstjänstcentral (Tike). Det har föreslagits att verket etableras i Lahtis, Björneborg eller Seinäjoki.

Regeringen har under våren dragit upp nya linjer för rambeslutet och strategidokumentet. Finansministeriet förutsätter att ministerierna ser över sina produktivitetsprogram och därför skall regionaliseringsutredningen även innehålla en produktivitetsanalys. Utredningen skall ingå i jord- och skogsbruksministeriets produktivitetsprogram.

Projektet som berör förvaltningsområdets servicecentral snabbas upp och utredningsmannen skall utreda servicecentralens etableringsplats utifrån det arbete som han redan har utfört.

Ytterligare upplysningar:

utredningsmannen Hannu Pelttari, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 040 834 69 06

specialmedarbetare Jouni Lind, tfn 09-160 53302 och 050 521 33 05