Hoppa till innehåll
Media

Jordbruk ska kunna bedrivas överallt i Europa

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2010 12.00
Pressmeddelande -

EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş, som har besökt Finland, anser att man även i fortsättningen ska kunna bedriva jordbruk i alla regioner i Europa. Jordbrukets mångskiftande och varierande karaktär i olika delar i Europa måste beaktas i den kommande reformen av jordbrukspolitiken. Enligt kommissionären siktar kommissionen på att utforma den framtida politiken så att medborgarna förstår den och så att den kan motiveras för medborgarna. Konkreta riktlinjer för den planerade politikens innehåll kan väntas i november 2010 och lagförslag sommaren 2011

I de samtal som fördes under kommissionärens besök presenterade Finland sina egna utgångspunkter i anslutning till reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, som var värdinna för besöket, understöder Finland en effektiv gemensam jordbrukspolitik som gör det möjligt att även i framtiden erbjuda medborgarna säkra och hälsosamma livsmedel till ett rimligt pris och säkerställa att producenterna får en tillräcklig försörjning.

Finland är särskilt intresserat av frågor i samband med stödet till ogynnsamma områden och de nationella stödens framtid. "Kommissionärens utgångspunkter i anslutning till den planerade reformen är mycket bra och konstruktiva och ligger i stort i linje med Finlands uppfattningar. Jag är övertygad om att vi i samarbete med kommissionen hittar fungerande lösningar på Finlands särskilda problem", konstaterade minister Anttila.

Kommissionär Cioloş besökte Finland 13–15.7. Under sitt besök bekantade sig kommissionären med den finländska jordbruksproduktionen och jordbrukare på två gårdar som bedriver mjölk- respektive köttproduktion i Joensuuområdet. Vid sidan av de officiella överläggningarna träffade Cioloş också medlemmar i riksdagens stora utskott och jord- och skogsbruksutskottet samt representanter för producentorganisationerna.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultative tjänstemannen Kari Valonen, tfn (09) 160 52428, 040 751 8407

Sirkka-Liisa Anttila