Hoppa till innehåll
Media

JSM, WWF, handeln och fiskeribranschen eniga: Gynna inhemsk sik i utbudet och på

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2012 15.47
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en bred arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla regleringen av fisket efter sik så att fiskets hållbarhet säkras. Gruppen ska undersöka behovet av bl.a. minsta storlek på fisk, maskstorlek för nät, regionala och andra regleringsåtgärder av teknisk natur samt effekterna av dessa för fiskbeståndens livskraft och fisket. I sitt arbete ska arbetsgruppen ta hänsyn till den bästa vetenskapliga informationen och annan information och kommer vid behov med förslag till bättre insamling av information. Gruppen lämnar förslagen så att de vid behov kan genomföras så fort som möjligt.

Jord- och skogsbruksministeriet, WWF Finland, parterna inom fiskhandeln inklusive S- och K-gruppernas centralaffärer, fiskforskningen samt yrkesfiskets och vattenbrukets organisationer rekommenderar att inhemsk på ett hållbart sätt fångad och odlad sik erbjuds åt konsumenterna och att konsumenterna gynnar inhemsk sik på sina matbord. Den inhemska siken är en utmärkt och nyttig närfisk vars användning bidrar till att behålla finska arbetsplatser.

Utbud och användning av inhemsk sik rekommenderas av:

Livsmedelsindustriförbundet

Centralförbundet för Fiskerihushållning med medlemsförbunden Södra Finlands Havsfiskarförbund, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Satakunnan Kalatalouskeskus och Österbottens Fiskarförbund

K-gruppen

Jord- och skogsbruksministeriet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

S-gruppen

Finlands Yrkesfiskarförbund

Finlands Fiskhandlarförbund

Finlands Fiskodlarförbund

WWF Finland

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:

Konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0400 392 011