Hoppa till innehåll
Media

Juha Ojala utnämnd till avdelningschef för skogsavdelning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2010 10.53
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag utnämna agroforstmagister Juha Ojala till tjänsten som avdelningschef för skogsavdelningen. Tjänsten tillsätts för sju år. Ojala inleder arbetet 17.5.2010. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 26 personer.

Sedan år 2009 har Juha Ojala arbetat på arbets- och näringsministeriet som direktör för skogssektorns strategiska program. Ojalas tidigare arbetsplatser är bl.a. Uleåborg stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där han arbetade i krävande chefs- och ledningsuppgifter. Han har också varit ledningskonsult och under åren 1984-2001 arbetade Ojala vid Forststyrelsen och skogssektorns samarbetsnätverk där han utförde olika uppgifter under resultatansvar.

Skogsavdelningen har till uppgift att behandla de ärenden som rör skogspolitik och skogsbruk samt förvaltning av vattenområden till den del de hör till avdelningens uppgifter. Till avdelningschefens uppgifter hör att leda och övervaka avdelningens verksamhet, se till att resultatmålen uppnås, sköta uppgifterna relaterade till personalens utveckling samt följa upp och bedöma utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
förvaltningsdirektör Eeva Pystynen, tfn 09 160 53327

Sirkka-Liisa Anttila