Hoppa till innehåll
Media

Juha S. Niemelä blir chef för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2015 14.55
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde i dag agronomie- och forstdoktor Juha S. Niemelä till chef för ministeriets naturresursavdelning för tiden 15.10.2015 - 14.10.2020. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 22 personer. Niemelä tillträder tjänsten 15.10.2015.Niemelä aloittaa virassaan 15.10.2015.

Sedan år 2010 har Juha S. Niemelä arbetat som överdirektör för närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland. Tidigare har Niemelä arbetat bl.a. som direktör och avdelningschef vid Mellersta Finlands arbets- och näringscentral samt som professor, forskningsdirektör och direktör vid Helsingfors universitets forsknings- och utbildningsinstitut för landsbygden.

Naturresursavdelningens huvudsakliga uppgift är att bidra till en hållbar användning av naturresurser och skapa förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa. Avdelningen svarar för lagberedning och budgetförslag, styr den underlydande förvaltningen till vilken hör Finlands viltcentral, Finlands skogscentral och Forststyrelsen. Avdelningen medverkar också i resultatstyrningen av Naturresursinstitutet och Landsbygdsverket samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral.

Mer information:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910