Hoppa till innehåll
Media

Juha Tall blir överdirektör vid Landsbygdsverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 14.51 | Publicerad på svenska 5.10.2018 kl. 12.02
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt ekonomie doktor Juha Tall till tjänsten som överdirektör vid Landsbygdsverket för tiden 8.10 - 31.12.2018, det vill säga tills det nya Livsmedelsverket inleder verksamheten. Tall har arbetat vid Landsbygdsverket som direktör för utvecklingsavdelningen. Vid sidan av överdirektörsvikariatet fortsätter Tall som avdelningsdirektör.

Antti-Jussi Oikarinen som hittills haft tjänsten som överdirektör övergår till jord- och skogsbruksministeriet för att bereda Livsmedelsverkets verksamhet. Oikarinen har valts till generaldirektör för Livsmedelsverket. Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster bildar det nya Livsmedelsverket 1.1.2019.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0295 16 2184