Hoppa till innehåll
Media

Fisk är ett klimatvänligt val och pulled strömming den nyaste trendprodukten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2019 15.14 | Publicerad på svenska 2.5.2019 kl. 14.08
Nyhet

Att minska matsvinn och bekämpa klimatförändringen är redan vardag för många konsumenter och livsmedelsföretagare. Kan vi ändra samhället och världen genom våra matval? Pulled strömming är en ny produkt bland alternativa proteinkällor. Att lansera nya slags produkter på marknaden kräver långsiktig planmässighet och fördomsfritt samarbete.

Pulled strömming kan användas på samma sätt som malet kött. VTT:s laboratorium i Esbo arbetar med den nyaste fiskprodukten, pulled strömming. Vid framställningen tar man tillvara hela fisken. Vid industriell framställning behöver man inte rensa fisken. Inre organ, fjäll och ben – allt används.

Pulled strömming har kvar fiskens alla goda egenskaper. VTT:s forskare berättar att produkter framställda av inhemsk hållbart fångad strömming lämpar sig särskilt bara för konsumenter som bekymrar sig för överfisket i världshaven. Medvetna konsumenter väljer inhemska på ett ansvarsfullt sätt fångade och framställda råvaror.

- Våra matvanor håller på att förändras. Därför lönar det sig nu att höja strömmingens förädlingsvärde och ge konsumenter ett miljövänligt och hälsosamt alternativ, säger Asmo Honkanen, produktionssystemschef vid Naturresursinstitutet.

Förädling kräver investeringar

För att kunna ta fram nya livsmedelsprodukter och mer högförädlade mervärdesprodukter behöver vi förstklassiga råvaror. Högförädlade produkter förutsätter också större investeringar.

- För att framställa pulled strömming behöver man en extruder som inte hör till fiskeindustrins vanliga anordningar. Den ger dock en möjlighet att producera en alldeles ny typ av produkter. Då kan man också ta tillvara små strömmingar som för tillfället inte används som livsmedel, säger Kaisu Honkapää, specialforskare vid VTT.

Nya produkter - hållbara val

Just nu använder vi bara en bråkdel av strömmingsfångsterna för livsmedelsändamål. Innovationsprogrammet Blue Products med Naturresursinstitutet, Åbo universitet och VTT som deltagare, söker nya former att använda strömming och andra underutnyttjande fiskar som livsmedel eller som råvara i den kosmetiska industrin.

- Innovationsprogrammet som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden siktar till att höja den inhemska fiskens, särskilt strömmingens, förädlingsvärde i Finland och på detta sätt förbättra hela produktionskedjans lönsamhet och värde, säger Timo Halonen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Den inhemska fiskfångsten varierar mellan cirka 150 och 160 miljoner kg. Handelsbalansen för fiskprodukter uppvisar ett underskott på ungefär 350 miljoner euro. Nya strömmingsprodukter har en väldigt stor potential att hjälpa handelsbalansen att ta en positivare riktning i framtiden. Fiskerinäringens totalproduktion förväntas också växa i fortsättningen.

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2411, timo.halonen(at)mmm.fi

Kaisu Honkapää, specialforskare, VTT, tfn 0400 138 963, kaisu.honkapaa(at)vtt.fi

Asmo Honkanen, chef, produktionssystem, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327308, asmo.honkanen(at)luke.fi

Nästa steg är att vi börjar producera nya produkter av strömming och får finländarna att äta dem. Strömming är hälsosam mat, men vår konsumtion ligger på en ganska låg nivå i dag. 

Hur framställer man pulled strömming? Och varför lönar det sig att äta strömming? Se på videon vad experterna berättar om pulled strömming och inhemsk fisk. Länk till videoklippet (på finska)