Hoppa till innehåll
Media

Grannar gav tips om utveckling av fiskekvotsystem

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2014 13.53
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade i dag ett diskussionsmöte om organiseringen av fisket efter strömming och vassbuk. Företrädare för fiskerimyndigheterna och -näringen i Estland och Sverige berättade på mötet om sina kvotsystem och vilka effekter systemen har. Ytterligare diskuterade deltagarna Finlands kvotsystem. I mötet deltog yrkesfiskare samt fiskerihushållningens och fiskeorganisationers representanter.

Flera EU-länder, t.ex. Sverige och Estland, har indelat landets hela fångstkvot i aktörsspecifika kvoter. Fördelen med detta är speciellt att fiskeföretag kan planera fisket på ett bättre sätt och förbättra företagets lönsamhet. Vidare minskar statens roll inom fiskeregleringen. Sverige och Estland har noterat att aktörsspecifika kvoter har effektiviserat företagens verksamhet, minskat antalet fiskefartyg och förbättrat lönsamheten.

Utifrån denna diskussion kommer jord- och skogsbruksministeriet nu att undersöka möjligheterna till alternativa sätt att utveckla Finlands kvotsystem. Undersökningen ligger sen till underlag för att höra fiskeribranschen och ta fram riktlinjer för utveckling av systemet.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 162 494
förnamn.efternamn@mmm.fi