Hoppa till innehåll
Media

Fiskeriföretag ska få understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 13.44 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 17.10
Pressmeddelande

Kommersiella fiskare och fiskodlare kommer att få understöd för de kostnader som följer av eliminering av skadevållande gråsälshanar vid kusten. Statsrådet har utfärdat en förordning om detta i enlighet med regeringsprogrammet. De skador som orsakas av sälar försöker man förebygga på andra sätt, men gråsälar orsakar fortfarande stora skador för fisket.

Statsrådet utfärdade i torsdags en förordning om understöd som betalas ut för kostnaderna för att avlägsna gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling.  

Förordningen träder i kraft den 8 april 2020 och gäller fram till utgången av 2023. I statsbudgeten 2020 har reserverats ett anslag på 300 000 euro.

– Gråsälar orsakar betydande skador för kommersiellt fiske och fiskodling, vilket riskerar fisket och fiskodlingens lönsamhet i många kustområden. Sälskadorna minskar också utbudet av inhemsk fisk. Därför är understödet nödvändigt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Understödssystemet minskar skador utan att riskera gråsälspopulationen

Syftet med systemet är att ersätta de kostnader som följer av att man avlägsnat gråsälshanar från ryssjor, nät och fiskodlingar samt att se till att sälarna behandlas på rätt sätt. Målet är också att gråsälarnas besök i redskap och på fiskodlingar med tiden ska minska, vilket också minskar skador.

Systemet är begränsat till högst 400 gråsälshanar per år, vilket gör att systemet inte riskerar gråsälspopulationen. Den allmänna jakten på gråsälar hör inte till systemet eftersom jakten går ut på att fångsten är avsedd för eget bruk.

Naturresursinstitutet har upptäckt i sina undersökningar att samma individer, som huvudsakligen är gråsälshanar, ofta besöker fångstredskap och fiskodlingskassar. Därför betalas understöd endast för gråsälshanar.

Understöd beviljas för kostnader som följer av borttransport, behandling och mottagande av gråsälshanar som eliminerats på högst 200 meters avstånd från ett fångstredskap eller en fiskodling.

Systemet kräver att fiskaren anger det exakta stället för fiskeredskapen från vilka fiskaren avlägsnat gråsälshanar. På detta sätt kan man se till att de skadevållande individerna blir eliminerade.

Skador förebyggs på alla sätt

Att förebygga skador sker bland annat med hjälp av sälsäkra ryssjor och skyddsnät för fiskodlingskassar. Trots dessa förebyggande åtgärder är skadorna stora och kustfiskare som uppfyller villkoren får ersättning för skadad fisk. Under den senaste tiden har arbetet med att utveckla sälskrämmor varit lovande, men hittills har det inte gett någon lösning på de problem som sälarna orsakar.

– Trots alla åtgärder är de skador som sälar orsakar för fisket fortfarande betydande, och därför är det motiverat att avlägsna de individer som orsakar skada med redskap och fiskodlingskassar, säger fiskerirådet Risto Lampinen vid jord- och skogsbruksministeriet.

EU-lagstiftningen förbjuder handel med sälprodukter. Detta minskar allmänt taget lusten att jaga gråsäl, också i närheten av fiskeredskap och fiskodlingar. På grund av handelsförbudet blir de avlägsnade gråsälarna ett problem eftersom det inte är möjligt att utnyttja dem ekonomiskt.

Rätt behandling av gråsälar kräver tid, vilket är bort från den egentliga företagsverksamheten. Därför har man ansett att kommersiella fiskare och fiskodlare behöver understöd för att täcka kostnaderna för elimineringen och behandlingen.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter också arbetet med att utveckla skadeförebyggande fångstmetoder och fångstredskap.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458, fornamn.efternamn@mmm.fi
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 0295, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 51 2868, fornnamn.efternamn@mmm.fi