Hoppa till innehåll
Media

Nationella stöd fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 12.40
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag nivåerna för stödet för specialväxter till södraFinland, hektarstödet för husdjurslägenhet, det nordliga hektarstödet och det nationella stödet för potatisproduktion 2010.

Stödet för specialväxter uppgår till 0,94 och hektarstödet för husdjurslägenhet till 9,69 miljoner euro. Specialväxtstöd kan beviljas för produktion av frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis och hektarstöd för husdjurslägenhet för åkerareal enligt en gårdsspecifik maximiareal. Stöd för specialväxter betalas för ca 9 100 hektar och hektarstöd för ca 267 800 hektar.

Stödet för specialväxter till Södra Finland är 102 euro per hektar och hektarstödet för husdjurslägenhet 36 euro per hektar. Båda summorna har höjts jämfört med tidigare.

Det nordliga hektarstödet uppgår till 8,7 miljoner euro och betalas i stödregionerna C1-C4. Växtarterna som beviljas stöd varierar per stödregion. Stödet omfattar ca 61 400 hektar.

Det nordliga hektarstödet har sänkts med ca fyra euro per hektar jämfört med den tidigare nivån. Orsaken till det sänkta beloppet är de ändringsbehov som hektarbegränsningar i kommissionens beslut har medfört.

Det nationella hektarspecifika stödet för potatisproduktion uppgår sammanlagt till 7,2 miljoner euro och betalas för odling av mat- och livsmedelsindustripotatis som är avsedd för saluföring samt för produktion av utsädespotatis. Stödet omfattar närmare 18 000 hektar.
Stödet för potatisproduktion är 291 euro per hektar. Det stöd som betalas ut höjs med 118 euro per hektar till odlare som har ingått ett skriftligt odlingsavtal om marknadsföring av produktionen. I området där det produceras utsädespotatis av hög kvalitet betalas ett extrastöd. Extrastödet uppgår till 79 euro per hektar för odlare som har ett skriftligt odlingsavtal och 64 euro per hektar för övrig produktion.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 09 160 52793
lantbruksekonomist Martti Patjas, tfn 09 160 54284
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 09 160 52475

Sirkka-Liisa Anttila