Hoppa till innehåll
Media

Björnjaktlicenser för 183 individer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2016 16.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en kvot på 183 björnar för den stamförvaltningsmässiga björnjakten. Det är 50 björnar mera än i fjol. Målet är att med hjälp av en förordning stabilisera björnstammen på nuvarande nivå utanför renskötselområdet och få björnstammen att sprida sig över ett större område.

Enligt uppskattning från Naturresursinstitutet (Luke) har den finska björnstammen ökat med cirka 15 procent jämfört med fjolåret. I år finns det uppskattningsvis 1720–1840 björnar, medan de i fjol var 1450–1590.

Finland är indelat i fyra stamförvaltningsområden, och mellan dem delas kvoten enligt följande:

  • På renskötselområdet är beskattningsantalet 70, vilket betyder 18 flera än i fjol. Höjningen av kvoten på renskötselområdet har anvisats för det östra renskötselområdet, där kvoten blir 55 björnar. För det västra området har en lika stor kvot anvisats som i fjol, dvs. 15 björnar.
  • På området för etablerad björnstam är kvoten 77 björnar, vilket innebär 24 flera än i fjol.
  • På utbredningszonen är kvoten 23 björnar, vilket är 8 flera än i fjol.
  • På området för stam under utveckling är antalet björnar som får fällas 13, vilket är samma antal som i fjol.

På området för etablerad björnstam och på utbredningszonen ökas beskattningen, eftersom stammen har stärkts med över 20 procent på dessa områden. Avsikten är att stammens tillväxtfart ska begränsas i dessa områden. På området för stam under utveckling har stammen minskat, men det anses nödvändigt att behålla de stamförvaltningsmässiga dispenserna för att lindra de sociala effekter som björnstammen orsakar i området med den största koncentrationen av björnar i detta stamförvaltningsområde.

I renskötselområdet är målet att minska de betydande skador som björnen orsakar på renarna. Med anledning av detta utökades kvoten med fem individer på det östra renskötselområdet efter att förordningen varit på remiss. På renskötselområdet ökade antalet björnar något och även de skador på renar som björnar orsakar har varit på uppåtgående. I fjol anmäldes 739 björndödade renar, medan antalet renar som hittades björndödade föregående år var 644. Således ökade ersättningssumman för de skador som björnar orsakar på renar från 1 088 000 euro föregående år till 1 263 000 euro i fjol, dvs. med 16 procent.

Jord- och skogsbruksministeriet använder vid regleringen av björnstammen uppgjorda beskattningsprognoser, som utarbetas endast för den stam som finns utanför renskötselområdet. Om den planerade jaktkvoten realiseras, medför detta en minskning med åtta procent av den uppskattade björnstammen utanför renskötselområdet.

Utöver de dispenser som nämns ovan, kan Finlands viltcentral efter noggrann övervägning bevilja dispens för jakt på björnar som orsakar skada eller utgör ett hot. Antalet skadebaserade licenser begränsas inte.

Björnen hör till de arter som är strikt skyddade, och där jakten regleras i EU:s habitatdirektiv. I Finland är björnstammen tillräckligt stor för att dess storlek ska kunna regleras genom stamförvaltningsmässig jakt i enlighet med den fastställda förvaltningsplanen.

Ytterligare upplysningar på jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2016-2017, träder i kraft 4.7.2016
Promemoria 29.6.2016 (på finska)
Förslag till kvot för stamförvaltningsmässig björnjakt 178 björnar (Pressmeddelande 3.6.2016)

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Vilt