Hoppa till innehåll
Media

Kartläggning av aktörer för införande av systemet för frukt i skolan inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2009 9.28
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet inleder arbetet för att kartlägga eventuella aktörer som ska införa EU-systemet för frukt i skolan.

Uppskattningsvis 22 miljoner barn i EU är överviktiga. Över fem miljoner av dessa barn är sjukligt feta. Att äta mer frukt, bär och grönsaker spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa detta problem. EU har inrättat ett system för att ge skol- och daghemsbarnen gratis frukt, bär och grönsaker.

EU satsar totalt 90 miljoner euro varje år för skolfruktprogrammet. Finlands andel uppgår till 900 000 euro. För att man ska få EU-pengar krävs en nationell medfinansiering på minst 50 procent. Enligt EU-lagstiftningen är det också möjligt att ta in dessa pengar av privata aktörer.

I februari 2009 ordnade jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet ett öppet informationsmöte. Avsikten var att få in konkreta förslag till kostnadseffektiva sätt att införa skolfruktsystemet i Finland. Mötesdeltagarna var eniga om att systemet är lönt att satsa på och att det behövs begränsningar men några konkreta förslag till att införa systemet lämnades det ännu inte.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en preliminär ansökan för alla organisationer, företag och övriga aktörer som är intresserade av att verkställa systemet för frukt i skolan i Finland. Utifrån genomförbara förslag ska det arbetas fram en nationell plan för införande av systemet. Ett eventuellt deltagande i EU:s system för frukt i skolan sker tidigast läsåret 2010/2011 för att få till stånd ett så effektivt system som möjligt.

Deltagandet i den preliminära ansökan förutsätter inte deltagande i den egentliga ansökan. Beslut om finansiering fattas inte heller utifrån den preliminära ansökan. Syftet med den preliminära ansökan är att kartlägga eventuella aktörer och samla in information för att utarbeta den nationella planen. En fritt formulerad ansökan lämnas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast 26.6.2009 (PB 30, 000230 STATSRÅDET). Mer information om den preliminära ansökan finns att få på www.mmm.fi.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 529 11
överinspektör Niina Kauhajärvi, tfn 09-160 54274

Sirkka-Liisa Anttila