Hoppa till innehåll
Media

Bristen på säsongsarbetskraft åtgärdas genom samarbete mellan arbets- och näringsförvaltningen och Töitä Suomesta-tjänsterna

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 19.52 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 9.58
Pressmeddelande

Coronavirusepidemin gör det svårare att åtgärda bristen på arbetskraft på landsbygden. Jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry söker tillsammans lösningar för att företagen på landsbygden ska få den arbetskraft de behöver. Det centrala är samarbetet mellan de offentliga arbets- och näringstjänsterna och organisationernas tjänst Töitä Suomesta.

Bristen på arbetskraft på landsbygden riskerar att förvärras på grund av coronavirusepidemin eftersom 16 000 utländska säsongsarbetare inte kan komma och jobba på landsbygden. För vårarbetena inom jord- och skogsbruket och fisket som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen kan anställas 1 500 utländska säsongsarbetare i enlighet med regeringens riktlinjer.
– Detta innebär att vi är i stort behov av inhemsk arbetskraft under den kommande säsongen och därför försöker vi få fram många olika alternativ för att lösa frågan, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

De offentliga arbets- och näringsbyråerna har en central roll när det gäller att få säsongsarbetsplatserna och arbetstagarna att mötas. Organisationernas webbplats töitäsuomesta.fi hjälper arbets- och näringsbyråerna och betjänar landsbygdsföretag och dem som vill arbeta i dessa företag. Tjänsten töitäsuomesta.fi är trygg och gratis för alla kunder.
– Samarbete med aktörer som är förtrogna med landsbygdsnäringar är nödvändigt. Därför är vi mycket nöjda med att MTK, ProAgria och Finlands byar har satsat på webbplatsen och bolaget Töitä Suomesta med vilka de regionala arbets- och näringsbyråerna tillsammans kan hjälpa landsbygdsföretag, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen på arbets- och näringsministeriet.

Den snabba och oförutsedda utvecklingen av coronavirusepidemin har lett till en kris i många företag. Det har krävt snabba åtgärder och omfattande samarbete. Det finns behov av landsomfattande samordning i synnerhet inom jordbruket. På denna utmaning svarar också  organisationernas webbplats  töitäsuomesta.fi samt det nyligen grundade Töitä Suomesta Oy. För att utveckla tjänsten som ska förbättra  arbetskraftsläget har man ansökt om finansiering från programmet för utveckling av landsbygden.   
– Jag är glad att tre betydande landsbygdsorganisationer snabbt enades om att grunda ett gemensamt bolag Töitä Suomesta Oy. Nu kan vi snabbt anställa regionala arbetskraftsrådgivare och anlita organisationernas stora sakkunskap och det landsomfattande nätverket, vilket gör att vi kan erbjuda hjälp i hela landet. Ytterligare kan vi flexibelt tillgodose särskilda behov, såsom att ordna charterflyg för utländska säsongsarbetare, säger MTK:s näringsdirektör Marko Mäki-Hakola.

Webbplatsen Töitä Suomesta

Pressmeddelande den 14 april: Förberedelser för att få säsongsarbetskraft från utlandet till kritiska sektorer inom primärproduktionen  – företagarna svarar för charterflyg


Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 0400 291 910
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112
Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, tfn 040 502 6810

Administration Landsbygd