Hoppa till innehåll
Media

Skyldighet till trädesläggning upphör år 2009

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2008 9.48
Pressmeddelande -

Enligt en EU-förordning under beredning kommer skyldigheten till trädesläggning att upphöra nästa år. Förordningen ansluter till förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är som bäst under diskussion i EU:s verksamhetsorgan. På grund av att skyldigheten till trädesläggning upphör har Finland framfört förslag till ändringar av lantbrukets miljöunderstödssystem.

Europakommissionen har utgett ett meddelande med vilket den vill fästa uppmärksamheten till förändringen bland gemenskapens jordbrukare. Enligt förslaget är jordbrukarna inte tvungna att trädeslägga för att få stöd för hemmanets trädesläggningsrättigheter. I fortsättningen ändras enligt förslaget till förordning trädesläggningsrättigheterna till normala stödrättigheter.

Finland har för kommissionen framfört förslaget, att miljöfördelarna av nuvarande med växtlighet belagda trädesmarker kunde tryggas med nya naturvårdsåkrar inom grundåtgärderna för miljöstödet. Naturvårdsåkrarna skulle vara av två typer. Vattenskyddet skulle främjas av mångåriga gräsåkrar. Naturens diversitet, viltvården och landskapsskötseln skulle utvecklas genom stöd för diversitetsåkrar. Till årlig stödnivå för de mångåriga gräsåkrarna föreslår Finland 274 euro per hektar och för diversitetsåkrarna skulle stödet uppgå till 450 euro per hektar.

Finland har dessutom föreslagit kommissionen smidighet i miljöstödsåtaganden, då gården har rättigheter till trädesläggning och gården har valt till meråtgärd en mera mångsidig odling eller någon av de tre tilläggsåtgärderna inom växtlighetstäckning. En sådan tilläggsåtgärd kunde bytas till en annan tilläggsåtgärd. Likaså kunde man här avstå från en tilläggsåtgärd om odlaren på A- eller B-stödområdet valt minst tre tilläggsåtgärder och på C-området minst två tilläggsåtgärder. Avståendet skulle förutsätta en återbetalning av de utbetalade stöden för tilläggsåtgärderna.

Framställningen om förändringar till miljöstöden är under behandling av kommissionen.

Tilläggsuppgifter lämnas av jord- och skogsbruksministeriet:
förhandlande tjänsteman Juha Palonen, tel. (09) 1605 2935, 0400 812 935
överinspektör för jordbruket Sini Wallenius, tel. (09) 1605 4234, 040 359 3103

Sirkka-Liisa Anttila