Hoppa till innehåll
Media

Vattensamarbetet mellan Kina och EU tar ett kliv framåt – historiskt möte i Åbo slott

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2017 14.43
Nyhet

I Åbo ordnades den 20–22 september det årliga mötet för EU:s och Kinas samarbetsnätverk i frågor som rör vattenresurser (China-Europe Water Platform, CEWP), som inbegrep ett möte på ministernivå, särskilda pass inriktade på affärsverksamhet och forskning samt företagsbesök.

Mötet på ministernivå hölls i Åbo slott den 21 september. I mötet deltog bl.a. Kinas vattenresursminister Chen Lei, Estlands miljöminister Siim Kiisler, Sveriges miljöminister Karolina Skog och EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Finland representerades av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Globala problem förutsätter globala åtgärder

Den rymliga Kungssalen gav mötet en högtidlig prägel. Mötet inleddes med välkomstanföranden, och därefter följde paneldiskussioner om bl.a. FN:s mål för hållbar utveckling i vattenfrågor och om cirkulär ekonomi och grön utveckling.

– Vi måste ge det föredömliga vattensamarbetet mellan Kina och Europa långtgående möjligheter och därtill delta aktivt i den globala hanteringen av vattenfrågor för att målen för hållbar utveckling ska kunna nås. Vi vill arbeta för återvinning, vattenvård, effektiv vattenhushållning och tryggad vattenförsörjning, betonade Kinas vattenresursminister Chen Lei i sitt öppningsanförande.

Efter diskussionerna undertecknades en deklaration om fördjupat samarbete i vattenfrågor mellan EU och Kina och ett samförståndsavtal om att inleda en vattenpolitisk dialog.

– Det samförståndsavtal om en vattenpolitisk dialog som i dag undertecknades är inte bara välkommet, utan också nödvändigt. På detta sätt visar vi att vi förbinder oss att med gemensamma krafter ta tag i de vattenresursutmaningar som är aktuella för oss alla. Vatten är källan till liv. Klimatförändringen, föroreningar och den växande efterfrågan sätter en helt ny press på oss. Vi vill visa att globala problem kräver globala åtgärder, konstaterar miljökommissionären Vella i sitt pressmeddelande.

– I dag tog vi ett stort kliv framåt. Vatten är en förutsättning för allt välbefinnande.  Vi kan lösa de globala vattenproblemen endast om den offentliga sektorn och den privata sektorn samarbetar internationellt, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Även företag och forskare samarbetar

Under businessdelen av mötet ordnades ett stort matchmaking-evenemang där närmare 150 företag sökte nya samarbetsmöjligheter. Största delen av deltagarna kom från Kina, Finland, Sverige och Portugal. Parallellt med businessdelen ordnades också ett pass med inriktning på forskning.

Mötesdagarna avslutades med en fördjupad inblick i det finländska kunnandet på vattenområdet. I fokus stod då företaget Clewer, som erbjuder lösningar för avloppsvattenhantering, och reningsverket i Kakola.

Närmare 400 gäster från över 20 olika länder deltog i tredagarsevenemanget. Vattenforumet för Kina och Europa sammanträder nästa år i Peking. Mötesdagarna ordnades av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med miljöministeriet, utrikesministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Åbo stad, Turku Science Park, Egentliga Finlands förbund, Satakuntaliitto och samarbetsnätverket LOURA samt Kinas vattenresursministerium och EU-kommissionen. Samarbetsnätverkets sekretariat flyttar från Danmark till Finland för åren 2018–2019 och sköts då av jord- och skogsbruksministeriet.

Foton från Turku slåttet
Foton från businessdelen
Foton från reningsverket i Kakola

www.2017cewp.fi

Foton: Suvi Elo

Vatten