Hoppa till innehåll
Media

En brådskande webbenkät till primärproduktionsföretag om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 18.48
Pressmeddelande

Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Villkoren gäller de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare. Eftersom detta tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen, ska regeringen bereda separata åtgärder som ger en möjlighet att anställa personer som redan finns i landet som säsongsarbetare.

Jord- och skogsbruksministeriet sänder i dag en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn. Genom enkäten kartlägger ministeriet företagens nödvändiga behov av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna. Svaren ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast torsdagen den 9 april kl. 06.00.

Efter enkäten går jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med försörjningsberedskapscentralen igenom svaren och gör en kartläggning av gårdarnas arbetskraftsbehov. Utifrån detta bildas en lista över de arbetare som hör till kvoten för 1 500 utländska säsongsarbetare. Uppgifterna skickas vidare till gränsbevakningsväsendet.

Arbetsgivare som vill delta måste förbinda sig till THL:s stränga karantäninstruktioner.

Enkäten är avsedd för arbetsgivare som arbetar med primärproduktion inom jord- och skogsbruket. Enkäten är endast avsedd för dem som vill anställa utländsk säsongsarbetskraft.

Enkät till jordbrukssektorn 

Enkät till skogsbrukssektorn

Ytterligare information:

Jordbruket: Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295162033

Skogsbruket: Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2449