Hoppa till innehåll
Media

Kimmo Tiilikainen fortsätter som ordförande för rådet för naturtillgångarna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2007 7.40
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte rådet för naturtillgångarna i dag och utsåg samtidigt dess generalsekreterare. Riksdagsledamot Kimmo Tiilikainen (c) fortsätter som rådets ordförande. Riksdagsledamot Sanna Perkiö (saml) fungerar som rådets vice ordförande.

Riksdagsledamot Timo Kaunisto (c) är Tiilikainens personliga suppleant och Perkiös suppleant är riksdags-ledamot Pertti Salolainen (saml). Till generalsekreterare för rådet utsågs miljödirektör Veikko Marttila från jord- och skogsbruksministeriet. Han har verkat som generalsekreterare för rådet för naturtillgångarna samt rådet för miljön och naturtillgångarna sedan år 1981.

De övriga femton ledamöterna till rådet för naturtillgångarna jämte deras personliga suppleanter kallades med beaktande av styrkeförhållandet i riksdagen:

C
Riksdagsledamot Hannu Hoskonen (riksdagsledamot Anne Kalmari)
Miljöchef Pirkko Selin (jordbruksföretagare Liisa Rampa)
Veterinär Laura Kulkas (kyrkoherde Simo Rundgren)

Saml
Riksdagsledamot Pertti Hemmilä (direktör Timo Jaakkola)
Riksdagsledamot Tuija Nurmi (forstmästare) Pertti Mäki-Hakola
Professor Martti Esala, (jordbrukare Vesa Ala-Sippola)

Sdp
Riksdagsledamot Lauri Kähkönen (riksdagsledamot Katja Taimela)
Riksdagsledamot Satu Taiveaho (riksdagsledamot Pauliina Viitamies)
Miljöingenjör Pentti Forstén (lektor Taina Lackman)
FM Tytti Tuppurainen (avtalssekreterare Sirpa Save)

Vf
Riksdagsledamot Pentti Tiusanen (FM Piritta Huttunen)

Gröna
Ekonomiestud. Tuuli Kaskinen (FM Kimmo Jääskeläinen)

Sfp
Jordbrukare Hans Hällfors (chefredaktör Mikael Jern)

Kd
Lektor Simo Korpela (lärare Anna-Kaisa Immonen)

Sannf.
Riksdagsledamot Pentti Oinonen (riksdagsledamot Raimo Vistbacka)

Rådet för naturresurserna har som uppgift att främja användningen, skötseln och skyddandet av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser. Rådet verkar i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet och har en rådgivande status. Rådets mandatperiod går ut fyra månader efter att riksdagens mandatperiod gått ut.

Ytterligare information: jord- och skogsbruksministeriet
miljödirektör Veikko Marttila, tfn (09) 160 53334, 040 513 2119