Hoppa till innehåll
Media

Klimatforskare som befinner sig i början av sin karriär får utbildning och kamratstöd av ett nytt forskarnätverk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 12.01 | Publicerad på svenska 16.12.2021 kl. 9.01
Pressmeddelande
Vesistön ylittävä maantie metsän ja peltojen keskellä

Inom jord- och skogsbruksministeriets forsknings- och innovationsprogram Fånga kolet och programmet Klimatförändringen och människan som drivs av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi ska startas ett nätverk för forskare som befinner sig i början av sin karriär. Målet är att stödja kompetensutvecklingen hos doktorsavhandlingsforskare och postdoc-forskare och på så sätt stärka det klimatrelaterade fortsatta forskningssamarbetet.

Till nätverket har bjudits in ungefär trettio forskare som arbetar med projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet och programmet Klimatförändringen och människan (CLIMATE). Programmet Fånga kolet som startades i år är en del av Finlands Akademis temaår för forskningsbaserad kunskap.

Nätverket möter den 15 december för första gången virtuellt. På programmet står ett anförande av bland annat klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen. I fortsättningen ska nätverket träffas fyra gånger om året, berättar Marjaana Suorsa, programchef för forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet vid jord- och skogsbruksministeriet. Initiativet till nätverket togs av Suorsa.

"Vi hoppas att forskarna får kamratstöd via nätverket på ett naturligt sätt, att de lär sig av varandra och att de genom vår utbildning kan stärka sina kunskaper i synnerhet i kommunikation och samhällspåverkan", säger Suorsa.

Nästa år ska det undersökas möjligheterna att utvidga nätverket när besluten om finansieringen av nya Fånga kolet-projekt har fattats.

Programmet Fånga kolet är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet. Programhelheten och dess åtgärder bidrar till att uppnå Finlands mål att bli klimatneutralt före 2035.

Målet med Fånga kolet-åtgärderna är att senast 2023 nå en årlig klimateffekt på sammanlagt minst tre miljoner ton koldioxidekvivalenter inom jord- och skogsbruket och annan markanvändning. Nettoeffekten nås både genom minskade utsläpp och starkare kolsänkor och kollager. Att ta fram och förankra ny forskningsbaserad kunskap i det praktiska arbetet inom jord- och skogsbruket och annan markanvändning har en nyckelroll. De klimatpolitiska målen är väldigt ambitiösa och för att nå dem behöver man bästa forskningsbaserad kunskap.

" Fånga kolet -åtgärderna är ett fint exempel på hur forskningen kan kopplas till arbetet med att lösa samhällsutmaningar", säger forskningsdirektör Mikko Peltonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer i det gemensamma blogginlägget av Marjaana Suorsa och chefen för programmet Klimatförändringen och människan Paula Schönach: Monitieteisestä verkostosta tukea ja vaikuttavuusosaamista ilmastonmuutoksen tutkijoille (på finska)

På vår webbplats:

Markanvändningssektorns åtgärdshelhet

Forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet
 

Ytterligare information:

Marjaana Suorsa, programchef, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet, jord- och skogsbruksministeriet, informations- och forskningssektorn, forsknings- och rättsenheten, tfn 0295 16 2228, marjaana.suorsa@gov.fi

Forskning och utveckling Natur och klimat