Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen antog Finlands förslag om företagsstöd och tre nya specialstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2008 10.12
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har godkänt två nya möjligheter inom utbildningsåtgärden att stödja företagsverksamheten på landsbygden och tre nya specialstöd inom systemet med miljöstöd. Dessa ändringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013.

I landsbygdens utvecklingsprogram ingår nu en möjlighet att stödja jordbrukets regionala utvecklingsprojekt. De första förädlarna inom livsmedels- och virkesbranschen och producenterna av bioenergiprodukter baserade på åker- eller skogsbiomassa kan få företagsspecifikt utvecklingsstöd. Kommissionen godkände däremot inte Finlands förslag om höjning av företagsgruppens utvecklingsstöd.

Systemet med miljöstöd inkluderar nu tre nya avtal om specialstöd. Dessa är effektiviserad minskning av näringsbelastning i stödregionerna A och B i Södra Finland, placering av flytgödsel i åker och långvarig vallodling på torvåkrar. Kommissionen godkände inte Finlands förslag om att höja stödnivån på basåtgärder för sådana växtodlingsgårdar som årligen skulle använda en viss mängd stallgödsel för gödsling av åkrar.

Utvecklingsarbetet som sker enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 finansieras med nationella medel samt medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Den offentliga finansieringen uppgår till sammanlagt 6 626 miljoner euro under åren 2007 - 2013. Av denna summa kommer 31 procent från EJFLU. Andelen privat finansiering är ca 782 miljoner euro.

Behandlingen av förslaget om höjning av miljöbastödet och ekostödet som togs upp under 141-förhandlingarna fortsätter i kommissionen.

Programmets centrala mål är att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, stödja ett miljövänligt och hållbart jordbruk, förbättra välbefinnandet bland djur och invånare på landsbygden, diversifiera företagsverksamheten och uppmuntra till lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Finlands förslag om de nya åtgärderna levererades till kommissionen i december 2007.
Avsikten är att åtgärderna införs år 2008. Landsbygdsverket informerar om ansökan om stöden.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsulterande tjänstemannen Tiina Malm, tfn 09-160 542 20, 040 733 62 23
företagsstöd: konsulterande tjänstemannen Sirpa Karjalainen, tfn 09-160 529 01, 040 524 61 12