Hoppa till innehåll
Media

Kommissionens första förslag till stöd för mjölksektorn färdiga

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2014 15.50
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen meddelade i går att den lägger fram ett förslag till stöd för privat lagring av mjölkprodukter i de medlemsländer som drabbats av Rysslands motsanktioner. Förvaltningskommittén för mjölk ska ta beslut i frågan på sammanträdet på tisdag nästa vecka.

EU-ländernas export av mjölkprodukter (smör, mjölkpulver och ost) till Ryssland uppgår till ca 2,3 miljarder euro. Värdet av Finlands export ligger omkring 250 miljoner euro. Lagringsstödet som kommissionen föreslår är ett av EU:s marknadspolitiska instrument som kompenserar EU-ländernas kostnader för tillfällig lagring av överblivna produkter när marknaden drabbas av störningar. Stödet betalas enligt den lagrade produktkvantiteten och lagringstiden.

Till stödsystemet hör för tillfället smör, mjölkpulver och vissa namnskyddade specialostar. Kommissionen föreslår emellertid att även andra produkter ska beviljas lagringsstöd, bl.a. ostar som är viktiga för Finlands export.

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo är nöjd med kommissionens förslag. – Dessa stödinsatser jag lagt fram för kommissionen är välkomna. De skapar också balans på europeisk nivå. Dialogen med kommissionen och de andra EU-jordbruksministrarna fortsätter nästa vecka. Då tar vi upp frågan om hur vi ska rikta stödinsatserna direkt till jordbruksproducenterna, säger minister Orpo.

Förvaltningskommittén för mjölk sammanträder nästa tisdag och jordbruksrådets extra sammanträde som behandlar Rysslands motsanktioner hålls i Bryssel på fredag nästa vecka.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254
överdirektör Veli-Pekka Talvela, tfn 0295 162 150
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 162 269
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo