Hoppa till innehåll
Media

Kompletteringsersättning för sälskador år 2000 och 2001

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2005 8.38
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i går en förordning som ger yrkesfiskare en kompletteringsersättning för de fångstförluster som gråsälar och östersjövikare orsakade år 2000 och 2001. Denna ersättning utbetalas till de ca 400 fiskare som redan år 2003 fick ersättning på sammanlagt 1 700 000 euro.

År 2003 uppgick skadorna uppskattningsvis till 7 470 000 euro. Ersättningarna täckte bara en knapp fjärdedel av skadorna. I den tredje tilläggsbudgeten år 2004 beviljade riksdagen 1 500 000 euro för utbetalning av kompletteringsersättningar. Den förordning som godkändes i går innebär att ersättningsnivån går upp till ca 43 procent.

Jord- och skogsbruksministeriet anvisar omgående arbetskrafts- och näringscentralerna anslag för att ersätta skadorna. TE-centralerna utbetalar ersättningarna utan en separat ansökan eftersom sälskadorna år 2000 och 2001 redan har uppskattats och besluten om ersättningar fattats. Det är alltså frågan om kompletterande utbetalningar.Ytterligare information:

fiskerirådet Markku Aro, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 740 23 87

överinspektör Heidi Eino, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 160 533 79