Hoppa till innehåll
Media

Korkeaoja: Målet med användningen av skogarna är att sammanjämka olika intressen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2007 13.17
Pressmeddelande -

"Målet med ett hållbart nyttjande av skogarna är att sammanjämka den ekonomiska nyttan och skyddet av skogarna. Med tanke på att skyddet i Skogslappland är så omfattande och av en så bra kvalitet finns det inte några naturskyddsbiologiska orsaker till ytterligare skydd. Skyddet av den biologiska mångfalden bör inriktas både globalt och nationellt för att uppnå en så bra ekologisk effektivitet som möjligt", underströk jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja idag vid ett diskussionsmöte dit forskare hade bjudits in av ministern med anledning av det öppna brevet rörande skogarna. Närmare 100 forskare deltog i mötet.

Skyddets ekologiska effektivitet skulle vara mycket större om de befintliga anslagen inriktades på skydd av södra Finlands skogar i form av ett program av samma typ som METSO. För närvarande är 500 000 hektar skog skyddad i Skogslapplandsområdet, vilket motsvarar 51 procent av skogarnas yta. I de flesta kommuner täcker skyddsområdena 40 procent av skogen och kvaliteten är både mångsidig och representativ. I södra Finland är skyddsgraden endast 2–3 procent.

I Lappland behövs alla lönsamma näringsverksamheter. Skogssektorn sysselsätter lika många människor som turismen och bidrar till att upprätthålla nödvändig infrastruktur. Enligt forskarna har man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenserna av extra skyddsåtgärder, eftersom ersättningsträden från de unga skogar i Lappland som håller på att växa till först finns tillgängliga om 20–30 år.

"Jag tror att Finland bäst uppfyller sina internationella åtaganden genom att utveckla skyddet i södra Finland. Det nationella skogsprogrammet håller precis på att granskas och i samband med detta sammanställs även ett förslag på åtgärdsprogram för biologisk mångfald i södra Finlands skogar som ska vara klart i slutet av 2007. Dessutom har man bland annat sammanställt ett omfattande forskningsprogram om biologisk mångfald, vars resultat offentliggjordes förra året. Även när det gäller Skogslappland behövs det grundläggande forskning om skyddsåtgärdernas ekonomiska, ekologiska och sociala effekter innan det är befogat att ändra den nuvarande linjen", sade minister Korkeaoja.

Behovet av ytterligare forskning betonades också av professor Ilkka Hanski: ”Vi behöver en omfattande utredning av den ekologiska, sociala och ekonomiska betydelsen av orörda skogar fram till 2050. Innan forskningsresultaten blir klara borde vi i alla fall avhålla oss från att avverka orörda skogar.”

Miljöministeriets naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen ansåg att frågan om tvisterna kring skyddet av Skogslappland kunde lämnas till riksdagen. ”En revidering av ödemarkslagen skulle vara ett naturligt sätt att låta riksdagen avgöra frågan om den framtida användningen av Skogslapplands oskyddade vilda skogsmarker.”

”En politisk bedömning av frågan kommer att göras i slutet av detta år, då revideringen av det nationella skogsprogrammet och beslutet om en fortsättning på METSO-programmet lämnas till statsrådet. I samband med det kommer behovet av och målen för skyddet av Lapplands skogar att utvärderas som en del av Finlands skogssektor och naturskyddet. Jag välkomnar varmt en diskussion i ämnet”, konstaterade Korkeaoja som avslutning på evenemanget.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn (09) 160 53323, 050 521 3305
överdirektör Aarne Reunala, tfn (09) 160 53350, 040 043 7222

Juha Korkeaoja