Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas landsbygdsförvaltning koncentreras till större samarbetsområden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2010 10.43
Pressmeddelande -

Republikens president stadfäste i dag lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna. Målet med den nya lagen är att koncentrera uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen till större samarbetsområden där det i regel finns minst 800 lantbruksföretagare och där uppgifterna sköts av minst fem anställda. Lagen träder i kraft 1.4.2010.

Av välgrundade skäl kan kommunen avvika från samarbetsförpliktelsen när det gäller antalet lantbruksföretagare och personer som sköter landsbygdsförvaltningens uppgifter. Undantag från kravet tillåts automatiskt på grund av skärgård eller långa avstånd i Lappland och Kajanaland. En enspråkigt svensk kommun förpliktas inte att samarbeta med en enspråkigt finsk kommun eller en kommun med finska som majoritetsspråk om detta leder till försämrade tjänster. Avvikelser från antalet lantbruksföretagare kan också göras fallspecifikt på grund av särskilda omständigheter, såsom till exempel ett etablerat samarbete inom stödförvaltningen. Kommunerna ska ansöka om undantag senast i slutet av november om kommunerna vill ha förhandsbesked om möjligheten till undantag.

Kommunerna ska fatta beslut om samarbetsområdena senast i slutet av april 2011 och ingå avtal senast i slutet av år 2011. Avsikten är att de nya organisationerna inleder verksamheten i början av år 2013. Det är dock möjligt att införa ändringen snabbare.

Ytterligare upplysningar ges på jord- och skogsbruksministeriet av
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09 160 53323, 050 521 3305
regeringsrådet Esko Laurila, tfn 09 160 53341, 040 733 6221