Hoppa till innehåll
Media

Lagen om djuravelsverksamhet ger Evira nya uppgifter, tillstånd till inseminerin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 10.58
Pressmeddelande -

Regeringen antog i dag lagen om djuravelsverksamhet som föredras för republikens president för stadfästelse i morgon.

Genom lagen upphävs lagen om husdjursavel. Den nya lagen innehåller bestämmelser om stamböcker för de djur som används för avel och stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som rör djur, könsceller och embryon. Lagen gäller nötkreatur, svin, får, getter och hästar.

De gällande bestämmelserna om till exempel att införa djur i en stambok och innehållet i härstamningsbevis ändras inte. Däremot verkställighetsuppgifterna, dvs. till exempel att godkänna en stambokförande sammanslutning, övergår från jord- och skogsbruksministeriet till Livsmedelssäkerhetsverket.

För inseminering behövs inte längre tillstånd

Det tillstånd till inseminering av djur som lagen om husdjursavel krävde behövs inte längre. I djurskyddslagen har dock tagits in en bestämmelse om behörighet för artificiell reproduktion av djur. I fortsättningen får yrkesmässig inseminering utföras av en person som avlagt en yrkesexamen som uppfyller lagens krav.

På hemgården får nötkreatur, svin, får, getter, rävar och finnsjubb semineras av djurinnehavaren och av dennes anställda, förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på yrkesskicklighet för inseminering av djurarten ingår.

Under veterinärens kontroll och ansvar får seminassistenter också i fortsättningen utföra inseminering av ston på den station som de arbetar, dock inte på den egna gården. Djurskyddslagens nya bestämmelser om förutsättningarna för inseminering av djur följer de behörighetskrav som nu är ett villkor för att bevilja ett tillstånd.

Ändringarna börjar gälla den 1 maj.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Katri Valjakka, tfn 0295 16 2235
konsultativa tjänstemannen Berit Korpilo, tfn 0295 16 2166
förnamn.efternamn@mmm.fi