Hoppa till innehåll
Media

Lagen om offentliggörandet av utbetalda stöd träder i kraft i maj

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2008 12.50
Pressmeddelande -

Lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem träder i kraft den 1 maj 2008. Efter detta blir innehållet i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem i huvudsak offentligt i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen. Republikens president skall stadfästa lagen den 25 april 2008.

Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral beslutar om begäran av överlåtelse av uppgifter från sina register var för sig inom sitt eget ansvarsområde. Även arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter kan överlåta uppgifter och dokument som hänför sig till deras myndighetsuppgifter.

På avgifterna som uppbärs för överlåtelse och överlåtelsen av uppgifter och dokument till offentligheten tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och på behandlingen av personuppgifter personuppgiftslagen.

Europeiska unionen förutsätter att medlemsländerna skall offentliggöra uppgifterna om mottagare av stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Uppgifterna om utbetalda stöd från dessa fonder kommer att offentliggöras på internet varje år. Stöduppgifterna för EU:s föregående budgetår offentliggörs alltid senast i slutet av april. Utbetalda stöd från jordbruksfonden för perioden 1.1-15.10.2007 kommer dock i år att offentliggöras på internet senast den 30 september 2008.

Landsbygdsverket förbereder sig för att offentliggöra stöduppgifterna på internet i enlighet med EU:s förutsättningar inom den angivna tidsramen. Offentliggörandet av nationella stöd på internet i enlighet med EU-modellen är inte möjligt eftersom förfarandet strider mot den finska grundlagen om integritetsskydd och mot personuppgiftslagen.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Outi Kostama, tfn (09)160 54277
regeringsråd Esko Laurila, tfn (09) 160 53341