Hoppa till innehåll
Media

Lagen om skogsvårdsföreningar revideras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2012 6.56
Pressmeddelande -

Helsingfors 24.05.2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen presenterade i dag riktlinjerna för revidering av lagen om skogsvårdsföreningar. I enlighet med regeringsprogrammet ska lagen revideras så att olika aktörer på marknaden för skogstjänster får möjlighet till ett jämlikt konkurrensläge. Ett av målen är också att ge skogsägare frihet att välja tjänsteleverantören.

"Det är viktigt att de fördelar som skogsvårdsföreningsverksamheten ger samhället och skogsägarna inte försvinner. Denna verksamhet är enligt såväl jord- och skogsbruksministeriet som hela branschen något som fortsatt behövs och som gagnar hela samhället", framhöll minister Koskinen.

Lagen om skogsvårdsföreningar ska revideras enligt följande principer:

1. Skogsägaren får välja föreningen fritt. Ägaren kan skriva ut sig genom att lämna ett meddelande till föreningen. Inga avgifter tas ut för detta.

2. Skogsvårdsföreningarna finansierar verksamheten med medlemsavgifter och intäkter från affärsverksamheten. Den obligatoriska skogsvårdsavgiften som tagits ut av skatteförvaltningen, slopas.

3. Gränserna för föreningarnas verksamhetsområden slutar existera, vilket innebär att skogsägaren får välja tjänsteleverantören fritt i den förening ägaren önskar.

4. Restriktionerna för skogsvårdsföreningarnas verksamhet avvecklas när det gäller tjänsterna till skogsägare. Då kan föreningarna erbjuda tjänster som medlemmarna önskar sig. Skogsägare får större beslutanderätt i föreningarna.

Lagen ska fortfarande innehålla bestämmelser om skogsvårdsföreningarnas skogspolitiska mål och uppgifter.

Skogsvårdsföreningarna har till uppgift att hjälpa skogsägare i skogsbruksfrågor och bidra till målen för skogsvård. I praktiken erbjuder föreningarna sina medlemmar tjänster som de behöver för att kunna sköta skogsegendomen och bruka skog.

"Vi har diskuterat flera gånger med skogsbranschens intressentgrupper under början av året. Jag tror att revideringen enligt dessa principer vinner brett stöd", menar minister Koskinen. Revideringen fortsätter som tjänstemannaarbete och så som det ser ut just nu kommer regeringen att få lagförslaget till behandling under år 2013.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132

Jari Koskinen