Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019
Lagen om ett bostadsdatasystem antogs av riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2018 20.31
Pressmeddelande
Kuva: Maanmittauslaitos

Riksdagen antog i dag den 10 december lagen om ett bostadsdatasystem. Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019. Nästa år införs ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Den nya lagen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna samt informationen om ägandet och pantsättningen av aktierna registreras direkt i aktielägenhetsregistret.

Gamla, det vill säga husbolag som bildats före 2019, kan från och med 1.5.2019 överföra aktieböckerna till registret över aktielägenheter. Därefter har husbolagen ingen skyldighet att hålla en aktiebok. Husbolagen och disponenterna får uppgifterna om lägenheterna, aktierna och ägarna direkt ur lägenhetsregistret.

Aktieägare som registrerats i registret behöver inte längre förvara aktiebreven själva. Eget aktieägande och egna pantsättningar kan man kontrollera i registret genom att identifiera sig i Lantmäteriverkets tjänst. Bolag som bildats före 2019 ska överföra förvaltningen av aktieboken till Lantmäteriverket. Först därefter kan enskilda aktieägares aktiebrev makuleras och äganderätten registreras. Efter överföringen ska aktiemottagaren alltid ansöka om ägarregistrering när aktien överlåts vidare. Om ingen ägarregistrering har ansökts inom tio år från överföringen av aktieboken till Lantmäteriverket, ska aktieägaren ansöka om registreringen för att kunna delta i bolagsstämman. 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med resultatet.

Ett elektroniskt bostadsdatasystem är ett bra exempel på digitalisering, ett verkligt digisprång. I fortsättningen finns informationen i elektronisk form och man behöver inte bekymra sig för förvaringen av dokumenten, säger minister Leppä.

Bakgrundsinformation om bostadsdatasystemet (på finska)

https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, teppo.sakkinen(at)mmm.fi

Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, susanna.paakkola(at)mmm.fi (det elektroniska aktielägenhetsregistret/lagstiftningsarbetsgruppen)

Jorma Turunen, programchef, jorma.turunen(at)maanmittauslaitos.fi (registret och registertjänsterna)