Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in i september

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2014 9.13
Pressmeddelande -

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd dras in i september, vilket innebär att ändring i beslut som hör till nämndens behörighet ska sökas hos förvaltningsdomstolarna.

De frågor som gäller sökande av ändring i egentliga stöd för bedrivande av jordbruk, stöd för utveckling av landsbygden och strukturstöd för jordbruket och som kräver särskild sakkunskap i jordbruksfrågor kommer att skötas av Tavastehus förvaltningsdomstol.

Norra Finlands förvaltningsdomstol ska behandla sökande av ändring i stödfrågor som rör renskötsel och naturnäringar samt i vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen. Alla andra förvaltningsdomstolar kommer att behandla sökande av ändring i frågor som gäller bland annat jakt, fiske, växtskydd och i myndighetsfrågor som hör till Forststyrelsens beslutanderätt samt i frågor enligt lagen om samfällda områden. Ändring i beslut av statens ämbetsverk på Åland söks i fortsättningen hos Ålands förvaltningsdomstol.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 16 2105
förnamn.efternamn@mmm.fi