Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp tillsatt för fem år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2008 11.29
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte i dag landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) för mandatperioden 17.7.2008–16.7.2013. Samarbetsgruppen, den femte i ordningen, fortsätter med att harmonisera landsbygdens utvecklingsåtgärder, driva landsbygdspolitik i samarbete med förvaltningsområdena och intensifiera användningen av resurserna reserverade för landsbygden. Därtill utför samarbetsgruppen ett temaspecifikt utvecklingsarbete och stärker landsbygdsforskningen och -kunnandet, det lokala utvecklingsarbetet och samhällsaktiviteterna.

Kanslichef Jarmo Vaittinen från jord- och skogsbruksministeriet sitter som ordförande i samarbetsgruppen (suppleant överdirektör Heimo Hanhilahti) och som vice ordförande arbetar regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä från arbets- och näringsministeriet (suppleant gruppchef Janne Antikainen).

Samarbetsgruppens andra medlemmar (+ personliga suppleanter) är:
jordbruksrådet Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet (konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen)
budgetrådet Kati Suihkonen, finansministeriet (konsultativa tjänstemannen Kirsti Vallinheimo)
konsultativa tjänstemannen Aila Ryynänen, arbets- och näringsministeriet (överinspektör Harri Ahlgren)
konsultativa tjänstemannen Marja Taskinen, arbets- och näringsministeriet (överinspektör Paavo Saikkonen)
utvecklingschef Pirkko Liisi Kuhmonen, undervisningsministeriet (undervisningsrådet Ari Saarinen)
konsultativa tjänstemannen Riitta Viren, kommunikationsministeriet (konsultativa tjänstemannen Jarmo Koskela)
överinspektör Pentti Kananen, social- och hälsovårdsministeriet (specialforskaren Kari Gröhn)
överinspektör Rainer Lahti, miljöministeriet (överinspektör Tarja Haaranen)
överarkitekt Anne Jarva, miljöministeriet (överinspektör Tapio Heikkilä)
undervisningsrådet Susanna Tauriainen, utbildningsstyrelsen (expert Pekka Tauriainen)
general direktör Matti Heikkilä, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården STAKES (specialforskaren Liisa Heinämäki)
direktör Leila Helaakoski, Norra Österbottens TE-central (direktör Juha Niemelä, Mellersta Finlands TE-central)
landskapsdirektör Asko Peltola, Södra Österbottens förbund (regionutvecklingschef Eira Varis, Norra Karelens förbund)
expert Tytti Seppänen, Finlands kommunförbund (expert Jarkko Huovinen)
verksamhetsledare Pirkko Haikkala, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK (direktör Juha Ruippo)
ombudsmannen Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (VD Kim Nordling, ProAgria, Svenska lantbrukssällskapens förbund)
regiondirektör Paula Kivivuori, FFC/Etelä-Savon aluepalvelutoimisto (näringspolitisk sakkunnig Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)
näringspolitiska ombudsmannen Mats Nyman, Akava (jurist Jaana Meklin)
ordförande Håkan Nystrand, METO – Metsäalan asiantuntijat (region- och organisationspolitisk sakkunnig Pekka Salmi, Tjänstemannacentralorganisationen STTK)
VD Jarkko Wuorinen, Företagarna i Finland (VD Erkki K. Mäkinen)
Projektdirektör Annalena Sjöblom, Skärgårdsdelegationen (landsbygdsföretagare Tarja Tornio)
forskningsdirektör Torsti Hyyryläinen, Helsingfors universitet/Ruraliainstitutet (forskaren Tuija Mononen, Joensuu universitet/Karjalan tutkimuslaitos)
rektor Veli Matti Tolppi, yrkeshögskolan Savonia (utbildningschef Marja Kopeli)
verksamhetsledare Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus (produktgruppchef Hannu Heikkilä, ProAgria landsbygdscentralernas förbund)
direktör Ritva Toivonen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (resultatområdets chef Jouko Lehtoviita)
kyrkoherde Hannu Komulainen, Juankoski församling (sektorsekreterare Marja Kantanen, Kyrkostyrelsen)
utbildningsplanerare Anna-Liisa Knuuti, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (utbildningsplanerare Timo Reko)
folktingssekreterare Stefan Svenfors, Svenska Finlands folkting (rektor Björn Wallén, Svenska studiecentralen)
generalsekreterare Risto Matti Niemi, Byaverksamheten i Finland SYTY (vice ordförande Silja Saveljeff)

Landsbygdsrådet Eero Uusitalo från jord- och skogsbruksministeriet arbetar som generalsekreterare och föredragande i samarbetsgruppen.

Genom samarbete stödjer man det landsomfattande, regionala och lokala arbetet för utveckling av landsbygden och ökar färdigheterna att dra fördel av EU-programmen och andra instrument för landsbygdsutveckling. Samarbetsgruppen är ett av regeringens element som bidrar till att driva regionpolitik.

Mer information:
landsbygdsrådet Eero Uusitalo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 541 9916